Home > Bibliotheek > Opleidingen

Opleidingen

Op deze pagina vind je een overzicht van onze opleidingen:
Pakketreizenwet, GDPR, Sales,…


Pakketreizenwet

10 maart 2020
– Europahotel Gent, Gordunakaai 59, 9000 Gent

Van 10 tot 17 uur.

Deelnameprijs:
– 100€ voor VVR-leden, excl. btw
– 180€ voor niet-leden, excl. btw

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn begrepen in de prijs.
30% subsidieerbaar bij de KMO-portefeuille.

VVR is erkend als dienstverlener voor opleidingen bij de KMO-Portefeuille onder het erkenningsnummer DV.O103255. Hierdoor kunnen KMO-ers gevestigd in Vlaanderen genieten van subsidies voor onze opleidingen.

Meer info hierover vind je hier terug.


GDPR

Tijdens de avond-opleiding GDPR maakt juriste Inge Glorieus in verstaanbare taal je wegwijs in de nieuwe Europese privacywetgeving. Hoe zorg je er voor dat je GDPR-compliant bent? Welke gegevens moet je in kaart brengen en hoe moet je ze verwerken? Welke beveiligingsmaatregelingen moet je nemen en wat is de procedure mocht er een datalek zijn.
 
Deelnemers krijgen de infobundel met het 10-stappenplan mee naar huis. Dit stappenplan bevat onder andere tips, checklijsten en modeldocumenten en werd opgemaakt door VVR in samenwerking met Unizo.

31 maart 2020
Europahotel Gent, Gordunakaai 59, 9000 Gent

Van 19:00 tot 21:00u

Deelnameprijs:
– 180€ voor VVR-leden, excl. btw.
– 250€ voor niet-leden, excl. btw.

Syllabus en ‘after-work’-broodjes om 18:30u inbegrepen in de prijs.

VVR is erkend als dienstverlener voor opleidingen bij de KMO-Portefeuille onder het erkenningsnummer DV.O103255. Hierdoor kunnen KMO-ers gevestigd in Vlaanderen genieten van subsidies voor onze opleidingen.

Meer info hierover vind je hier terug.


Salestraining

Training Sales, Klant en Prospect:
Proactieve aanpak in een veranderende markt.

Een nieuwe commerciële aanpak in een periode van marktveranderingen De Vlaamse reissector veranderd snel en sterk, met een nieuw soort klanten waardoor een nieuwe commerciële aanpak nodig is. Klanten uit ‘Generatie Z‘ vereisen een proactieve aanpak in plaats van de klassieke reactieve aanpak. Het kantoorhoofd evolueert naar een ‘entrepreneur’ in zijn reisbureau.

LiSS creëert een bewustwordings- proces rond de noodzaak van een nieuwe commerciële aanpak op basis van de marktveranderingen in de reissector. Reisagenten worden getraind en ondersteund om deze evolutie efficiënt door te  maken. Het doel is ‘proactieve’ rendabele lange termijnrelaties op te bouwen met (potentiële) klanten. 

Het proces wordt inzichtelijk en praktisch benaderd: alle inzichten en tactieken worden toegelicht met concrete voorbeelden uit de praktijk. Zo wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van een mindere of betere aanpak. Door praktijkvoorbeelden van de medewerkers zelf worden ze zich meer bewust van hun eigen processen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de cursist wordt een juiste structuur en een aantal onderbouwde inzichten meegegeven om aan de slag te kunnen in deze geëvolueerde reismarkt.

Beoogde resultaten:

  • Bewustwording van marktveranderingen als platform voor een nieuwe commerciële aanpak
  • Evolutie naar proactieve verkoop, waardencreatie en proactief adviseren
  • Operationele behoefteanalyse  van potentiële klant en noden uitlokken
  • klantgericht argumenteren van de behoeften van de klant te verkopen
  • Engagement verkrijgen voor het boeken van een reis
  • Optimaal kunnen omgaan met (prijs-) bezwaren van de klant
  • Comfortabel en efficiënt afsluiten van het dossier op korte termijn
  • Omzetverhogende offerteopvolging

Donderdag 19 maart 2020

09:00 – 17:00u

Locatie:
Europahotel Gent, Gordunakaai 59, 9000 Gent

Prijs:
– VVR-leden : 200€, excl. btw
– niet-leden :  250€, excl. btw

Lunch en koffiepauzes inbegrepen
30% subsidieerbaar via de KMO-portefeuille !

!! Slechts 14 plaatsen !!


Fons Turelinckx  heeft door zijn veelzijdige commerciële carrière als verkoper, aankoper, districtsmanager en salesmanager een brede kijk op alle facetten van sales. Fons trainde reeds zowel corporate reisorganisaties als kleine zelfstandigen, en begeleidde hen naar nog betere resultaten in sterk veranderende marktsituaties.

Fons combineert bewust praktische ervaring op operationeel, tactisch en strategisch niveau met passie en enthousiasme.


Training Leiding geven vandaag

Binnen onze beleidspijler “professionaliseren van de sector” wordt ruimte gemaakt voor opleiding die specifiek gericht is op leiderschapsvraagstukken waarmee de bedrijfsleiders-leden geconfronteerd worden. Binnen deze context kadert deze opleiding. Op de Algemene Vergadering in juni 2019 werd het ontwerp programma voorgesteld.

Deelnemers tekenen in voor het volledige traject. De groep komt 3 keer samen gedurende twee dagen en een half. Zo groeit verbinding om ervaringen te delen (en eventueel om als intern lerend netwerk te blijven functioneren na afsluiting van het traject.). We sluiten af met een halve dag rond integratie van het geleerde, met concrete engagementen naar dagdagelijkse toepasbaarheid in de werkcontext.

Het programma is opgebouwd rond ervaringsgericht leren waarbij de deelnemers worden aangemoedigd maximaal eigen ervaringen, kennis en inzichten te delen. De facilitator reikt een reeks verdiepende en verbredende concepten en kaders aan, als uitgangspunt van leren.

Van daaruit staat het samen reflecteren, dialogeren en bevragen centraal. Vanuit deze filosofie is elke les opgebouwd als een interactief proces tussen de facilitator en de deelnemers, en worden didactische leermiddelen gebruikt om zelfontwikkeling te stimuleren, alsook het leren van/met elkaar aan te moedigen, en als dusdanig een potentieel lerend netwerk te laten groeien binnen VVR.

De facilitator is tussenin de modules beschikbaar voor extra duiding of korte interactie met deelnemers die na een thema-module mogelijks korte vragen hebben, of aansluitende verduidelijking wensen.
Sessie 1
Dinsdag 17 maart
– 09:00 – 17:00u

Sessie 2
Dinsdag 5 mei
– 09:00 – 17:00u

Sessie 3
Dinsdag 26 mei
– 13:30 – 17:00u

Kostprijs
– VVR-leden: 850 €, excl. btw
– niet-leden: 1000 €, excl. btw

Onthaal, koffie en lunch inbegrepen

30% subsidieerbaar bij de KMO-portefeuille.

Schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt !!

>> SCHRIJF JE HIER IN <<

Elke sessie omvat 4 fasen:

· Algemene duiding rond het thema: een reeks verdiepende en verbredende concepten en kaders worden aangereikt, als uitgangspunt van leren, met ruimte voor interactie.

· Deelnemers verkennen wat herkenbaar en/of toepasbaar is in de eigen context

· Korte intervisiemomenten rond specifieke “real-life” cases van deelnemers zelf. We hanteren een specifieke intervisie dynamiek (CASE) die deelnemers nadien onderling kunnen blijven hanteren, ook zonder begeleiding. Deze aanpak kan leiden tot een duurzaam interactieproces, dat zelfsturend door deelnemers onderling kan worden verder gezet na afloop van het traject (lerend netwerk) · Tips om tussentijds te oefenen in de eigen context (huiswerk opdracht) en persoonlijk engagement.


Katrien Nuyts werkt met leiders en teams in diverse organisaties en sectoren. Ze put kennis en ervaring uit haar coachingspraktijk, uit vroegere bedrijfservaring in de consultancy sector, en uit werk met diverse bedrijven. Expertisedomeinen: leiderschap, teams, veranderingsmanagement, HR, mediatie, persoonlijke ontwikkeling, loopbaan coaching, en communicatie.

Ze past haar expertise toe in professional services firms, law firms, partnerships en sectoren als telecom, farmaceutica, distributie, bank-en verzekeringswezen, vastgoed, en bij de overheid en ngo’s.

Onze partners


Startersdag

woensdag 25 maart – 10:00-17:00u

Deze gratis dag is bedoeld voor onze nieuwe leden beginnende zelfstandigen en kantoorhouders.

We leren ze enkele kneepjes van het vak en wat basis kennis aangaande het boekhouden, verzekeringen, btw-voering, administratie en sector-specifieke kennis.

Belangrijkste is de uitgebreide kans om al je vragen te stellen en (hopelijk) beantwoord te zien voor jouw exacte situatie, reiskantoor, ideeën, problemen, etc… in een Q&A. Dit alles in een losse en relaxte sfeer.

Wij voorzien uiteraard lunch en koffie.

Meer info en inschrijven kan via hannes@vvr.be of 050 / 25 00 60