Home > Corona

Corona

Terugvordering overbruggingsrecht: amnestie maart, april en mei 2020

Er werd recent beslist door de overheid om amnestie te verlenen voor de maanden maart, april en mei 2020, omwille van onduidelijkheid over de interpretatie van ‘gezinslast’. Bijgevolg wordt de terugvordering van het gedeelte ‘gezinslast’ voor deze drie maanden kwijtgescholden. Lees zeker verder in dit artikel.

Globalisatiemechanisme 2021 – Deadline 13 juni!

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2022 principieel beslist ook een corona Globalisatiemechanisme voor 2021 in te voeren en die uiteindelijk op 13 mei goedgekeurd. Alle voorwaarden en een tool om je te helpen zien of je aanspraak maakt vind je in dit artikel.

Globalisatiemechanisme 2021 – Deadline 13 juni!

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2022 principieel beslist ook een corona Globalisatiemechanisme voor 2021 in te voeren en die uiteindelijk op 13 mei goedgekeurd. Alle voorwaarden en een tool om je te helpen zien of je aanspraak maakt vind je in dit artikel.

Inreisvoorwaarden voor Marokko

Het Marokaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zekerhied heeft nieuwe protocollen met in- en uitreisvoorwaarden voor Marokke ter beschikking gesteld. Lees hier meer ovder de geldende voorwaarden voor reizigers.