D-evram 19 09 05 – 24 september 2019

Beste leden,

Om jullie maximaal te informeren binnen het kader van de het dossier Thomas Cook Belgium geven we jullie nog volgende zaken mee en hopen hiermee te antwoorden op de meest frequente vragen die we ontvangen.

Op onze website hebben we via deze link (link invoegen) eveneens een speciale pagina voorzien met betrekking tot dit dossier waar alle informatie samengevat is.

De verzekeraar, in dit geval het Garantiefonds Reizen, zal alle dossiers die ingediend worden behandelen.

De verzekeraar zal de schade aan de klant dekken.

Concreet:

  1. Je hebt van je klant een voorschot ontvangen. Thomas Cook heeft dit niet volledig gedomicilieerd. Op dat ogenblik zal de verzekeraar enkel het stuk dat Thomas Cook domicilieerde dekken. Het saldo hiervan zal jij aan de klant dienen terug te storten.
     
  2. Je hebt van je klant een voorschot ontvangen. Jij hebt aan Thomas Cook reeds de volledige reissom doorgestort. Je zal het saldo van de reiziger nog moeten opvragen.

Welke dossiers kan/mag ik indienen?

Alle dossiers, zowel reizigers die ter plaatse zijn, reizigers die nog moeten vertrekken, vandaag, de komende dagen en zelfs later.
Claims kunnen ingediend worden bij het Garantiefonds Reizen via deze link: https://www.gfg.be/nl/contact/

Wees hier pragmatisch in, leg prioriteiten, en dien eerst de dossiers in van klanten op bestemming of van klanten die de komende twee weken dienen af te reizen.

Het Garantiefonds is eveneens telefonisch bereikbaar op het nummer
+32 (0)2 240 68 00. Probeer dit echter te beperken tot de hoogdringende gevallen.

Het is de reiziger die de claim moet indienen. Uiteraard raden we je aan om hem hierin te begeleiden en zo jouw meerwaarde uit te spelen. Zeker voor reizigers die op de bestemming zijn en die snel moeten afreizen zullen dit waarderen.

Hou er rekening mee dat de verzekeraar de dossiers in chronologische volgorde zal behandelen. Gezien de ongeziene grootte van het dossier loopt een en ander mogelijk wat trager en we vragen jou en je klanten dan ook het nodige begrip hiervoor.

Wat met hotels die extra betaling vragen van mijn klant?

De reiziger heeft geen rechtsband met de hotelier.
De hotelier heeft enkel een rechtsband met zijn medecontractant (de reisorganisator) die dus als enige ten overstaan van de hotelier een betaalverplichting heeft opgenomen.

Een hotelier die aan de reiziger betaling eist van facturen die aan een medecontractant zijn gericht maakt misbruik van zijn positie en pleegt “eigen richting”. In feite wentelt de hotelier het betaalrisico dat hij heeft opgenomen ten overstaan van de reisorganisator af op de reiziger. Dit vormt een inbreuk op het verbintenissenrecht en kan, in sommige rechtstelsels, ook strafrechtelijk worden beteugeld.

Jouw klant kan op dat ogenblik terecht bij het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken op het nummer: +32 (0)2 501 40 00.

Ik heb een alternatief voor mijn klanten. Hoe ga ik hier mee om?

In geval van financieel onvermogen en mogelijk faillissement zal de verzekeraar dossier per dossier afhandelen. Het doel is dat de reiziger geen schade leidt.

In deze zal de verzekeraar dus eerst zoeken naar mogelijkheden om de bestaande vakantie op een normale manier te kunnen laten verderzetten en de geplande vertrekken normaal te kunnen laten doorgaan. Hiervoor zal de verzekeraar mogelijk beroep doen op een andere organisator. Wanneer hij op deze manier, de geboekte reis kan laten uitvoeren is de reiziger ook gehouden dit te aanvaarden.

Pas wanneer dit niet mogelijk is zal de reiziger financieel vergoed worden.

Het is dus niet mogelijk om zomaar alternatieven voor de reiziger vast te leggen. Op deze manier loopt de reiziger het risico om niet vergoed te worden.

Wat met Thomas Cook Waardebonnen?

Waardebonnen zijn jammer genoeg niet gedekt en dienen dus als verloren beschouwd te worden. Jurisprudentie geeft aan dat een waardebon niet aanzien kan worden als een reiscontract, maar als middel dienstig voor betaling in een nog af te sluiten overeenkomst.

We herhalen:

Het is belangrijk om nu – in tegenstelling tot gisteren – meteen over te gaan tot het stopzetten van alle domicilieringen met Thomas Cook Belgium.

Pegase niet betrokken is in dit geheel aangezien zij eerder dit jaar zelfstandig werden.

Schadeclaims kunnen vanaf nu ingediend worden via het Garantiefonds op deze pagina: https://www.gfg.be/nl/contact/.


Hou zeker onze website in gaten voor de laatste updates via deze link.


Hieronder vind je de laatste update vanwege het Garantiefonds:


Update Thomas Cook

Helaas heeft het Garantiefonds Reizen het financieel onvermogen van Thomas Cook / Neckermann België dienen vast te stellen. Wij treden nu in actie. Dergelijk groot schadegeval heeft nog nooit plaatsgevonden in de Belgische en zelfs Europese reissector.

Wij dekken Thomas Cook tegen financieel onvermogen en wij zullen zeker elk dossier behandelen, maar u begrijpt dat de afhandeling van al deze dossiers tijd zal vergen. Wij geven momenteel voorrang aan de reizigers die zich op hun bestemming bevinden. Wij zullen de dossiers chronologisch volgens vertrekdatum behandelen.

Wij vragen u regelmatig deze website te consulteren voor verdere informatie. Indien u uw reis heeft geboekt via de bemiddeling van een reisbureau, vragen wij u deze laatste te contacteren. 

Indien u dit wenst kan u vanaf heden een schadeclaims indienen in het kader van het financieel onvermogen van Thomas Cook/Neckermann. Gelieve ons uw bestelbon alsook al uw bewijzen van betaling (d.i. bankrekeninguittreksels of afschriften van uw kredietkaart) over te maken. https://www.gfg.be/nl/contact/

Opgelet, indien u via Neckermann een reis heeft geboekt, gelieve dan te verifiëren op uw bestelbon of de reisorganisator Neckermann of Expedia/Travelscape is. Indien dit Expedia/Travelscape is, dan zal u hoogstwaarschijnlijk niet betrokken zijn in het faillissement van Thomas Cook/Neckermann en dient u Expedia/Travelscape rechtstreeks te contacteren, welke uw dossier zal behandelen (+32 (0)2 200 63 72 – https://www.expedia.be/service/ ). Hetzelfde geldt indien u uw reis geboekt heeft bij Pegase Travel, u dient in dit geval Pegase Travel rechtstreeks te contacteren (09/248.67.06 – https://www.pegase.be/reizen-met-stijl/contact.aspx).

Wij dringen er op aan om contact per telefoon of e-mail te vermijden, wij kunnen immers geen onmiddellijk antwoord verzekeren voor toekomstige afreizen.

Gelieve geen verdere betalingen (zijnde het voorschot of het overblijvende saldo van uw reis) meer te doen aan Thomas Cook/Neckermann of voor alle andere producten van Thomas Cook en dit voor alle afreizen. Zo niet riskeert u om voor deze sommen geen terugbetaling van ons te ontvangen.

Wij vragen u geen geval op eigen initiatief uw terugvlucht te regelen en indien u problemen ondervindt enkel en alleen het Garantiefonds Reizen te contacteren. Zo niet riskeert u ook hier om voor deze sommen geen terugbetaling van ons te ontvangen.

Indien u op uw bestemming problemen ondervindt met uw hotelier of een andere leverancier, vragen wij u het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken te contacteren: +32 (0)2 501 40 00.

Gelieve zeker geen tweede maal uw reis te betalen dit is immers strijdig met de nationale en internationale regelgeving. Indien nodig kan u steeds contact opnemen met het lokale consulaat of de ambassade die van deze zaak op de hoogte zijn.