Missie

De VVR is een Erkende Beroepsvereniging die alle professionals binnen de reissector vertegenwoordigd. Ze doet dit op verschillende niveaus (Regionaal, Federaal en Europees) door het behartigen van de belangen van, en het ondersteunen van de sector en haar leden in het bijzonder.

De 5 pijlers van de VVR

Om deze missie te realiseren baseren we ons op een helder beleidsplan. Dit werd opgebouwd vanuit de noden van de sector en de leden in het bijzonder. Het plan wordt jaarlijks door het bestuursorgaan geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd zodat we steeds kort op de bal kunnen spelen om jou beter te kunnen ondersteunen.

1. Eigen werking, Interne structuur, Ledenwerking en Betrokkenheid

Niets is zo boeiend als het opstarten van je eigen bedrijf. Daarom begeleiden we ondernemers die binnen de reissector willen starten van bij het begin. Om iedereen betrokken te houden organiseren we op regelmatige basis meetings en events waarop we onze leden verwelkomen, van gedachten wisselen, inspireren door boeiende keynotes te brengen en er vooral voor zorgen dat leden elkaar leren kennen via ongedwongen netwerken.

Met het team van het secretariaat, het management en een aantal gedreven externe experten staan we dan ook steeds ter beschikking voor advies en ondersteuning.

Onder het moto ‘lead by example’, en om de ondersteuning en service zo optimaal mogelijk te geven, hebben we intern volop de kaart van de digitalisering en duurzaamheid getrokken. We werken voornamelijk cloud-based, evalueren onze processen regelmatig en automatiseren en optimaliseren gedurig waar het kan.

We bieden bovendien een uitgebreid aanbod aan diensten en ledenvoordelen aan.

Om een goede opvolging te verzekeren vergadert het dagelijkse bestuur maandelijks, het bestuursorgaan vergadert minstens om de twee maanden en worden indien nodig extra vergaderingen ingelast.

2. Professionaliseren, Informeren, Adviseren en Communiceren

Levenslang leren is belangrijk! We zetten dan ook erg in op het verder professionaliseren van de sector. VVR is erkend als opleidingscentrum en via de KMO-portefeuille kunnen ook zelfstandigen en ondernemers van ondersteuning genieten wanneer ze in zichzelf investeren.

Via de Belgian Travel Confederation, waarvan de VVR stichtend lid is, worden onder de noemer van de Belgian Travel Accademy voor medewerkers van het PC200 heel wat opleidingen aangeboden die door CEVORA gesubsidieerd worden, zodat deze kosteloos gevolgd kunnen worden.

Er wordt een hele waaier aan opleidingen aangeboden, die zowel academisch als commercieel van aard kunnen zijn. Ze kunnen zeer sectorspecifiek zijn zoals bijvoorbeeld de Pakketreizenwet, btw, enz… als eerder generiek, met opleidingen rond GDPR, Sales, Leadership, enz. Een en ander kan fysiek dan wel digitaal onder de vorm van webinars, e-learnings, enz.

We communiceren met onze leden via het leden-portaal op deze website. We publiceren een drie-maandelijks vakblad ‘De Hoogvlieger’, om de twee weken versturen we onze nieuwsbrief ‘E-Vram’ en we zijn actief op verschillende sociale media kanalen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram.

Via onze regionale meetings, workshops en het #BETravelCongress, dat we samen met UPAV organiseren, heb je heel wat mogelijkheden om te netwerken, collega’s te ontmoeten en ons uiteraard aan te spreken. Zo houden we allen de vinger aan de pols.

3. Inspireren, Stimuleren en Innoveren

Jezelf steeds in vraag stellen en anders en beter willen doen drijft heel wat ondernemers. Vaak heeft men wel dat kleine duwtje nodig. Door ondernemers te inspireren en te stimuleren via boeiende sprekers, eventuele begeleiding, enz. dragen we hier ook ons steentje bij.

We kijken gedurig uit naar nieuwe ontwikkelingen, tools, platformen, enz. die de werking van onze leden en de sector efficiënter kunnen maken en verbeteren. En ja, we implementeren deze ook. AI wordt bij ons, op een gezonde en verstandige manier, dagelijks gebruikt en getest.

In samenwerking met Hogeschool Howest ontwikkelden we het #DIGIT-project dat digitale praktische oplossingen aanbiedt voor de reisbureaus zonder al te grote investeringen te moeten doen.

Via onze website bieden we jou een portaal aan, met een brede waaier aan praktische en juridische documenten, een kapstokkenkalender, informatieve pagina’s in functie van de actualiteit, enz.

4. Imago, Wegen op Beleidsbeslissingen

Heel wat van de wetgeving die impact heeft op zelfstandigen en kmo’s en onze sector in het bijzonder wordt op Europees niveau bepaald. Het is daarom belangrijk om van bij de start van de gesprekken mee aan tafel te zitten en de initiatieven richting een werkbaar geheel te sturen.

De VVR is als Erkende Beroepsvereniging of via haar bestuurders en/of adviseurs, vertegenwoordigd in of heeft allianties met:

De VVR bezit internationale erkenning als werkend lid van de UFTAA (United Federation of Travel Agents Associations). Door dit lidmaatschap vertegenwoordigt de VVR exclusief de Belgische reissector op mondiaal vlak.

5. Duurzaamheid

Je kan er vandaag niet meer om heen. De impact van het klimaat op onze omgeving is onmiskenbaar, denken we hierbij maar aan de overstromingen die we in België een aantal jaar geleden kenden. Als VVR vinden we het dan ook belangrijk om hier als sector een leidende rol in te spelen.

VVR ondersteunt mee het CERTA en CERTA Green Label (in samenwerking met Travelife) om jou als ondernemer aan te zetten om op het vlak van duurzaamheid jouw eerste stappen op een bewuste en onderbouwde manier te zetten, rekening houdende met de UNWTO SDG’s.

Europa neemt allerlei initiatieven en wij ondersteunen deze graag op voorwaarde dat alles werkbaar blijft op vlak van kost en administratie voor zelfstandigen en kmo’s binnen onze sector.

Om hier eveneens het voorbeeld te tonen namen we binnen het kader van duurzaamheid enkele initiatieven om ook vanuit de Erkende Beroepsvereniging bij te dragen. Zo hebben wij geïnvesteerd in een bijna papierloze manier van werken via een volledig cloud systeem waarbij onder andere werd overgeschakeld van individuele printers naar één centrale printer voor het gehele team. Ook ons ledenmagazine ‘De Hoogvlieger’ wordt gedrukt op ecologisch papier met idem inkt. PMD wordt maximaal geweerd door alle plastic flessen en blikjes te vervangen door de klassieke glazen flessen, enz.

We denken samen met de sector na, over hoe we de ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Via onze leden proberen we reizigers bewust te maken van de impact van onze sector en hoe iedereen kan bijdragen aan een vermindering van deze impact.

Organisaties zoals ECPAT krijgen ook onze volle steun.

Met projecten als ATRE via de Belgian Travel Confederation dragen we bovendien actief en op een positieve wijze bij aan de bewustmaking rond deze problematiek, niet door reizen in een hoekje te zetten, maar door aan te tonen hoe het anders en beter kan.

Met onze campagne #ReisGerust willen we niet alleen de professionals in de sector bewust maken van het belang van de reissector op vele vlakken. Hiermee willen we ook de reiziger sensibiliseren over de meerwaarde van de reissector en het belang van het bewust kiezen voor de juiste reisprofessional om zo van een welverdiende vakantie te kunnen genieten.