D-Evram 20 04 06 – 20 april 2020

Gebruik Corona-tegoedbon – Webinar 22 april, 17u

Beste Leden,

We merken dat het gebruik van de tegoedbon vandaag alle richtingen uitgaat en houden er aan jullie er aan te herinneren hoe deze gebruikt dient te worden op basis van het Ministerieel Besluit (MB van 19 maart 2020 en de wijziging van 3 april 2020).

De tegoedbon werd in het leven geroepen om twee belangrijke zaken af te dekken:

  1. Bescherming van de gelden van de reiziger of de klant
  2. Het stoppen van de cashdrain in onze sector

Belangrijk – B2C en B2B2C – Relatie

De B2C evenals de B2B2C-relatie is finaal de relatie tussen de organisator en de reiziger (eindklant), ongeacht of hier een doorverkoper (reisbureau) tussen zit. De voucher is voorzien in het kader van deze B2C en B2B2C-relatie.

1.
Ter herinnering, de organisator is de persoon die, in de zin van Art. 1 van de wet van 21.11.2017, de pakketreis heeft samengesteld en verkocht (= de combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten).

LET OP: De wet houdt geen rekening meer met het traditionele onderscheid in de markt en dus de klassieke “Touroperator/Reisbureau distributie”. Daarom moet steeds dossier per dossier bepaald worden wie in de relatie met de reiziger als organisator is opgetreden.

2.
De “tegoedbon” mag enkel en alleen gebruikt worden binnen het kader van pakketreizen.

3.
De insolventieverzekeraars zijn verplicht om in geval van insolventie de vouchers te dekken die binnen het kader van het MB worden uitgegeven. De insolventieverzekeraars zijn dus enkel gehouden de tegoedbonnen die door een reisorganisator zijn uitgegeven te dekken. Het financiële risico van de uitvoering of terugbetaling van de voucher ligt dus uitsluitend bij de reisorganisator, nooit bij de doorverkoper/tussenpersoon.

4.
Het is dus niet aan de doorverkoper/tussenpersoon om een voucher uit te geven voor geannuleerde pakketreizen of voor geannuleerde individuele reisdiensten. Indien hij dat toch doet, stelt hij zich bloot aan minstens 3 risico’s:

  • Hij neemt de verantwoordelijkheid van de organisator over, want het is de organisator die een nieuwe reis moet verzorgen of uiteindelijk moet terugbetalen.
     
  • Deze tegoedbonnen worden niet gedekt door insolventieverzekeraars, waardoor de reiziger/ consument dus niet beschermd wordt en wat onwettelijk is.
     
  • De reiziger zou zo twee waardebonnen kunnen krijgen als hij zich rechtstreeks tot de reisorganisator richt en tevens deze van de doorverkoper of reisagent krijgt. Dit is uiteraard volledig in strijd met de goede praktijken rond de tegoedbon en kan bijzonder schadelijk zijn voor alle betrokkenen.

Top

Basisprincipes – B2B-Relatie

De B2B-relatie is de relatie tussen de organisator en de doorverkoper.

1.
Het MB, en dus het gebruik van de tegoedbon, vat de B2B-relatie niet. Het MB komt niet tussen in de relatie tussen de organisator en de doorverkoper. Deze relatie is en blijft onderworpen aan het gewone recht. Met andere woorden, de bestaande contractuele voorwaarden tussen elke organisator en doorverkoper zijn van toepassing.

2.
Aangezien de organisator het risico draagt voor de tegoedbon, de pakketreis en de uitvoering ervan, is het niet onlogisch dat de organisator in het bezit wil zijn van de reeds door de reiziger effectief betaalde sommen, als garantie voor de waarde van de tegoedbon die hij aan de eindklant moet afleveren. Dit ongeacht of deze betaalde sommen in handen zijn van de doorverkoper of van zijn eigen leveranciers (B2B-contract volgens het algemeen recht).

3.
Binnen dit kader verdient het aanbeveling dat geen van de betrokken partijen het saldo int wanneer de reis vanwege Corona geannuleerd werd.

Voor zomerreizen, die (afhankelijk van het land van bestemming, nog) niet aangetast zijn door Corona gelden vandaag nog steeds de gewone annuleringsvoorwaarden. Dit wordt bevestigd door de FOD Economie. Enkel reizen die geaffecteerd zijn door de impact van de Corona-crisis kunnen zowel door de reiziger als door de organisator zonder kosten geannuleerd worden.

Top

De rol van je beroepsvereniging – Oproep tot solidariteit

Binnen het kader van de huidige crisis proberen we als beroepsvereniging jouw belangen maximaal te behartigen en zijn we er samen met het Kabinet Muylle in geslaagd om dit MB te realiseren. We geven jou dan ook duidelijke richtlijnen opdat zo veel mogelijk helder zou zijn.

We leggen je dan ook de juridische impact van dit MB (B2C-relatie) zo duidelijk mogelijk uit. Het moet duidelijk zijn dat dit dus geen impact heeft op de B2B-relaties tussen organisator enerzijds en de doorverkoper anderzijds, aangezien dit een zaak is van commerciële overeenkomsten tussen bedrijven.

Wij blijven aandringen op een sterke solidariteit tussen alle partijen en op transparant en oplossingsgericht samenwerken waarbij volgens ons de regels, rechten en verplichtingen van elke partij moeten worden gerespecteerd, in het belang van jouw klant, de consument.

We vrezen dat het niet naleven van deze regels rond het MB door bepaalde spelers het gebruik van de tegoedbon in gevaar zal brengen, terwijl dit vandaag de enige oplossing is om de sector te laten voortbestaan en een dramatisch domino-effect te voorkomen.

Top

Webinar – Woensdag 22 april, 17:00 tot 19:00u

Om optimaal jullie vragen te beantwoorden, organiseren we een webinar op woensdag 22 april van 17 tot 19 uur. De uitgelezen kans om je vragen beantwoord en duidelijk uitgelegd te krijgen.

Top