D-Evram 20 05 03 – 14 mei 2020

De ‘tegoedbon’ blijft behouden

Ondanks alle mogelijke interpretaties van de aanbevelingen die gisteren vanuit Europa zijn gekomen, blijft het Ministerieel Besluit van 19 maart en aanpassing van 3 april wel degelijk gelden.

De Belgische “tegoedbon” voldoet wel degelijk aan alle voorwaarden:

  • Hij wordt gezien als een betaalmiddel en in deze zin wordt de reiziger dus wel degelijk vergoed.
  • Hij heeft een gezonde flexibiliteit aangezien hij door de reiziger mag gebruikt worden voor iedere reis uit het aanbod van de organisator.
  • Hij is gedekt door de verzekeraars insolventie.
  • De reiziger kan ervoor opteren om terugbetaald te worden. Dit kan na 12 maanden en de organisator heeft dan 6 maanden om deze terugbetaling te doen.

De positie van Europa impliceert wel dat een mogelijke verlenging van het gebruik van deze “tegoedbon” onder druk komt te staan.

We vragen je daarom, om, binnen de geldende spelregels van de “tegoedbon”  deze voor reizen die als gevolg van de Corona-crisis zo snel mogelijk en pro-actief met de betrokken reizigers af te handelen.

Zie ook de ‘Covid-19’ pagina op onze website.

Jouw VVR-Team