E-VRAM 19 03 03 – 7 maart 2019

Mededelingen

Agenda


 

Mededelingen

Internationale Vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag willen we als vakvereniging in een sector waar heel wat vrouwen tewerkgesteld zijn even stilstaan bij deze speciale dag. We doen dit vanuit een positieve insteek en als stimulans om bij iedereen even aandacht te vragen voor deze dag die niet voor niets in het leven is geroepen. We willen dan ook onze vrouwelijke reisprofessionals in het bijzonder in de kijker zetten.

Onze sector in de cijfers:

Wanneer we naar de laatste officiële telling kijken – deze dateert van 2017 (Bron: RSZ) – zien we dat er in België bij de reisbureaus/reisorganisatoren in de privésector 7.422 mensen tewerkgesteld waren. Op dit totaal van 7.422 tewerkgestelden zijn er maar liefst 5.048 vrouwen actief. Procentueel komt dit neer op een totale vrouwelijke vertegenwoordiging van 68% binnen onze sector.

Wanneer we gaan kijken naar onze eigen leden – we bekijken hier enkel de Vlaamse Hoofdkantoren – noteren we 152 ondernemingen met één of meerdere vrouwelijke zaakvoerders. Hier vertegenwoordigen de vrouwen slechts 30%. Ook in de meeste boardrooms en Raden van Bestuur zijn de vrouwen nog ondervertegenwoordigd.

Blijft ondernemen dan een mannen-ding?

In de Tijd van 13 december zegt Leslie Cottenjé, CEO en medeoprichter van Hello Customer dat ze hoopvol is wanneer het aankomt op vrouwelijke ondernemers. Er beweegt het een en ander en ze hoopt dat er via positieve-media aandacht een versnelling kan komen in de evolutie. Er is nood aan rolmodellen in plaats van gezeur en geklaag. Net die sterke en gemotiveerde rolmodellen vinden we terug in onze sector. Niet alleen bij de 280 vrouwelijke (mede-) zaakvoerders onder onze leden reisbureaus/touroperators maar ook bij de werknemers en toeleveranciers werken aardig wat sterke, dynamische en zeer positief ingestelde vrouwen.

Het VVR-team zet jullie alvast spreekwoordelijk in de bloemen. Jullie verdienen het allemaal, één voor één.

Ondanks het feit dat “het Collecti.e.f. 8 maars” oproept tot heel wat acties zal ieder onder jullie vooral bezig zijn met z’n reizigers. #wijzijnervooruwreis #wecoveryourtravels #travelprosgotheextramile #yourpieceofminddeservesabreak #wegotthis #noworries #nostress #travel #igtravel #travelgram #mytravelgram #travelagent #travelpro #instago #tourism #travelfriendly.

Dames, jullie zijn geweldig!

Ons advies? Verwen jezelf maar eens goed op 8 maart, of beter nog, laat je eens goed verwennen!

Wil jij je ook verder inspireren, dan kunnen we volgende link en hashtags zeker aanraden:

#BalanceForBetter #IWD2019

Let’s build a gender-balanced world: https://www.internationalwomensday.com/SocialMedia-Cards

 

Nieuw wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Door de val van de regering was er onzekerheid ontstaan over dit belangrijk wetsontwerp. Dinsdag 26 februari werd dit ontwerp dan toch goedgekeurd in de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht. En de dag nadien werd de nieuwe wet plenair ook goedgekeurd. Dit geheel zal voor iedere ondernemer een belangrijke impact hebben. Nieuwe ondernemingen zullen zich meteen volgens de nieuwe regels moeten organiseren. Voor bestaande ondernemingen voorziet de wetgever de nodige tijd om de overgang te maken. We zullen je hierover binnenkort dan ook verder informeren over de inwerkingtreding en (ruime) overgangsmaatregelen.

Lees hier het wetsontwerp.

 

Indiase luchtvaartmaatschappijen schrappen massaal vluchten

In India hebben een aantal maatschappijen massaal vluchten dienen te annuleren. IndiGo moet dagelijks tot vijftig vluchten annuleren door een tekort aan piloten. Zoals we reeds in eerdere E-Vrams meegaven heeft Jet Airways, de op twee na grootste maatschappij in India, zware financiële problemen en moet daardoor dagelijks tot wel honderd vluchten schrappen.

We raden jullie dan ook aan om erg omzichtig tewerk te gaan voor vluchten met Jet Airways.

 

Goed verzekerd op reis voor een zorgeloze vakantie

Op 28 februari publiceerde de FOD Economie een handig document om reizigers te informeren over het nut van goed verzekerd op reis te gaan. Het betreft een interactieve infografie die zeker aanbeveling verdient.

We geven je hieronder de links mee en enkele scenario’s die zeker ook bij het verkopen van verzekeringen kunnen gebruikt worden als argument om de reiziger helder te informeren en te begeleiden in de keuze van de juiste verzekering.

https://economie.fgov.be/nl/nieuws/een-goede-verzekering-voor-een
https://news.economie.fgov.be/171398-een-goede-verzekering-voor-een-zorgeloze-reis

Hieronder zijn vijf scenario’s waarmee je te maken kunt krijgen.

1 / 5. Gezondheid

Ik ben ziek, gehospitaliseerd of moet worden gerepatrieerd.

Raadpleeg je ziekenfonds vóór je vertrek: het informeert je over de omvang van zijn tussenkomst in gezondheidszorg, afhankelijk van het land waar je naartoe gaat.

Als je in een land van de Europese Unie (of Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) reist en daar medische zorg nodig hebt, kunnen jouw ziektekosten worden gedekt door het voorleggen van jouw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Vraag jouw ziekenfonds dus om een EZVK. Zo kun je gedurende een tijdelijk verblijf in een van de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) en in IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en… Australië openbare gezondheidszorg genieten.

Je kunt ook een bijstandsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij afsluiten, die je een uitgebreidere dekking biedt (ziekte, hulp ter plaatse, dekking voor gezinsleden, repatriëring, …). Deze verzekering kan jaarlijks worden afgesloten of voor de duur van de reis.

Of je nu verzekerd bent via je ziekenfonds, je werk, een verzekeringsmaatschappij, …, controleer in ieder geval vóór je vertrek de voorwaarden voor de tegemoetkoming en de uitsluitingen. Denk in het bijzonder aan de territoriale geldigheid van de verzekeringsdekking: ook al is de dekking zogezegd “wereldwijd” bij een ongeval, ziekenhuisopname, …, contacteer onmiddellijk het noodnummer van jouw ziekenfonds en jouw verzekeraar.

2 / 5. Ik vertrek op autovakantie in Europa

Een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is verplicht en geldig in elk land van de Europese Economische Ruimte (landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Ze vergoedt alle slachtoffers van een ongeval telkens wanneer de bestuurder van het verzekerde voertuig aansprakelijk wordt gesteld. De geldigheidsduur van jouw verzekering en de landen waar jouw burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt, staan vermeld op de groene kaart. Als het bezochte land niet in de lijst voorkomt, vraag jouw verzekeraar dan om een uitbreiding of sluit aan de grens van dat land een extra verzekering af.

Je kunt ook een bijstandsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij afsluiten, die je een uitgebreidere dekking biedt (pechverhelping, vervangvoertuig, eventuele repatriëring van het voertuig, …). Controleer in de algemene voorwaarden waartegen jouw voertuig precies gedekt is (uitsluitingen). Deze verzekering kan jaarlijks worden afgesloten of voor de duur van de reis.

3 / 5. Mijn bagage werd vernield, beschadigd of gestolen

Een bagageverzekering dekt je tegen vernieling, diefstal of beschadiging. Waardevolle spullen geef je echter beter specifiek aan bij de boeking. Meestal worden ze slechts tot een maximumbedrag in aanmerking genomen.

Ben je slachtoffer van een schadegeval, dien dan een klacht in bij een instantie (politie, klachtendienst van de luchthaven, …) en laat een proces-verbaal opmaken, dat je bij de schadeaangifte voegt.

Heb je dergelijke verzekering niet afgesloten en ben je het slachtoffer van diefstal in een hotel of vakantieverblijf, dan kan de waarborg tegen diefstal van jouw brandverzekering je dekken.

Als je bagage verloren of beschadigd raakt tijdens een vliegreis, heb je recht op schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Neem zo snel mogelijk contact op met de maatschappij en de luchthaven.

4 / 5. Ik moet mijn geboekte reis annuleren

Ontslag, herexamens, overlijden van een dierbare, ongeval, … door tal van onvoorziene omstandigheden moet je misschien een reis annuleren.

Als je een pakketreis hebt geboekt (vlucht + hotel bijvoorbeeld), kun je altijd zonder reden annuleren. Er kunnen je echter wel opzegkosten worden aangerekend.

Je kunt deze kosten vermijden of laten compenseren door het afsluiten van een annuleringsverzekering, die je aangeboden wordt bij het boeken van een reis. Bedoeling is om je te beschermen tegen het financiële verlies van de annulering van je reis of van het voortijdig terugkeren (bijv. bij overlijden van een familielid).

Veel creditcards bieden dit soort verzekering aan. Als je er een hebt, controleer dan de voorwaarden en bedragen. Op die manier vermijd je het afsluiten van een onnodige verzekering, voor zover de betaling met de kaart gebeurt. Je kunt bijvoorbeeld alleen het verschil tussen de maximale kredietkaartcompensatie en het bedrag van de reis laten dekken, waardoor je je kosten beperkt.

5 / 5. Ik veroorzaak schade tijdens mijn reis

Een familiale BA-verzekering helpt je om jezelf te verdedigen en de slachtoffers te vergoeden in geografisch Europa en in de landen rond de Middellandse Zee.

Opgelet, deze verzekering is begrensd tot een maximumbedrag, soms tegen een franchise. Informeer je over de schadegevallen die uitgesloten zijn van deze verzekering.

Opleidingen Pakketreizenwet

We organiseren opnieuw een reeks opleidingen omtrent de nieuwe Pakketreizenwet (opgelet, de inhoud van deze opleiding is dezelfde als de cursus van vorig jaar).

Data?

  • 26 maart 2019 te Gent
  • 2 april 2019 regio Antwerpen
  • 16 mei 2019 regio Hasselt
  • 13 juni 2019 regio Brugge

Hoe laat?
Van 10 tot 17 uur

Prijs?
Leden: 100 Euro (exclusief BTW) – niet-leden: 180 Euro (exclusief BTW)
Er is een maaltijd inbegrepen.

Subsidies?
VVR is erkend als dienstverlener voor opleidingen bij de KMO-Portefeuille. Hierdoor kunnen KMO-ers gevestigd in Vlaanderen genieten van subsidies voor onze opleidingen.
Meer info hierover vind je hier terug.

Inschrijven doe je via deze pagina.

Opleidingen GDPR

Naast de opleidingen Pakketreizenwet organiseren ook een nieuwe reeks opleidingen over de GDPR.

Data?

  • 19 maart te Brugge
  • 3 april te Gent
  • 7 mei regio Antwerpen
  • 4 juni te Hasselt

Hoe laat?
Van 18u30 tot 21 uur

Prijs?
Leden: 180 Euro (exclusief BTW) – niet-leden 250 Euro (exclusief BTW). Deze prijs bevat de opleidingssessie, als ook het register als de handleiding om deze in te vullen.

Subsidies?
VVR is erkend als dienstverlener voor opleidingen bij de KMO-Portefeuille. Hierdoor kunnen KMO-ers gevestigd in Vlaanderen genieten van subsidies voor onze opleidingen.
Meer info hierover vind je hier terug.

Inschrijven doe je hier.

Kijk ook even op onze website waar een aparte tab voor de GDPR voorzien. Hier vind je alle relevante documenten terug. Je vindt er eveneens een Q&A die we gedurig updaten.

VVR-Leden

Nieuwe leden

9785 – Martijn Vandenbroucke/Gumno Travel, 8500 Kortrijk – BE0690.983.953

Omvormingen – éénmanszaak naar BVBA

9619 – Altratoscana BVBA, 2970 Schilde – BE0767.288.113 (voorheen BE0645.636.255)
9705 – Joannes Lauwers BVBA, 2170 Merksem – BE0719.645.869 (voorheen BE0665.876.789)