E-vram 20 04 08 – 24 april 2020

Mededelingen


VVR website – Covid-19 

We blijven onze website updaten met alle info rond Covid-19. 
Volgende info is beschikbaar voor jou als lid na login: 

Vergeet trouwens niet om je profiel aan te passen zodat je vindbaar bent op onze zoekmachine. Eens je ingelogd bent ga je rechtstboven op je naam gaan staan. Kies dan voor ‘mijn profiel wijzigen’. Kloppen je contactgegevens nog? Zijn je sociale media-profielen ingevuld? Voeg een korte tekst toe, je logo en duid je specialiteiten aan.

Home

Kredietverlening en extra steun tijdens corona. 

 1. Staatswaarborg voor nieuwe kredieten
 2. Vlaamse waarborg voor nieuwe kredieten
 3. Vlaamse premie voor bedrijven die omzet verloren
 4. Vlaamse waarbord voor recente bestaande kredieten
   

1 – Staatswaarborg voor nieuwe kredieten. 

Om de gevolgen van de corona op te vangen, verscheen een KB 14.O4.2020 “ Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in strijd tegen de gevolgen van het coronavirus”.  

Kort samengevat kan dus een NIEUW krediet bij een financiële instelling worden opgenomen waarbij de staat de borg zal verlenen.  Voorwaarde.  Het krediet mag niet langer lopen dan 12 maanden en dient louter om de gevolgen van corona tegen te gaan.  Dus kan bvb. Een overbruggingskrediet ter financiering van de lopende kosten (lonen/huur/overbrugging…) worden opgenomen indien er liquiditeiten tekort zijn door het stilvallen van de verkoop.  Het krediet kan opgenomen worden vanaf 1.4.2020  en ten laatste op 30/09/20. 

Verdere informatie kan verkregen worden via je financiële instelling of via de website van febelfin

Zie ook: het KB van 14 april in het Staatsblad en het bijhorende charter van Febelfin, p.26232 e.v. (pdf)
 

2 – Vlaamse waarborg voor nieuwe kredieten. 

Om de gevolgen van de corona op te vangen deed ook de Vlaamse regering een duit in het zakje.  Op 13 maart 2020 Werd het “Besluit van de Vlaamse regering over de erkenning van de corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen”. 

Kort samengevat kunnen de kmo’s nieuwe kredieten  bij een financiële instelling, ook laten afdekken door de Vlaamse regering.  De kredieten dienen opgenomen te worden vanaf 18.03.20 

Verdere info bij uw financiële instelling en in het Besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2020.
 

3 – Vlaamse premie van 3.000 € voor bedrijven die hun omzet verloren. 

Op 17 april verscheen in het staatsblad  het “Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd dor de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus”. 

Kort samengevat kan een onderneming die omzetverlies leed , beroep doen op een forfaitaire premie van 3.000 €.  De subsidie dient aangevraagd te worden via de website van VLAIO, Let wel, de onderneming moet reeds geregistreerd staan in het KBO, voor onze sector onder de code 79120 reisorganisatoren(!). 

Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook een gereduceerde premie krijgen ad 1.500 €. 

Met onderneming wordt begrepen: natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep uitoefent in hoofd- of bijberoep, vennootschap met rechtspersoonlijkheid… 

De premie kan NIET gecumuleerd worden met deze die bedrijven ontvangen die volledig moesten sluiten. 

Verdere info vind je op de website van het VLAIO
 

4 – Vlaamse waarborg voor bestaande, recente kredieten.

Op 16 april werd in het staatsblad gepubliceerd : 10 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Kort samengevat:  Mocht u recent (voor 16/04/20) kredieten hebben aangegaan bij een financiële instelling, waarbij de waarborgen nog niet werden uitgewerkt, kunnen deze onder de Vlaamse waarborgregeling worden ondergebracht. 

Je vindt het besluit terug in het Staatsblad van 10 april l.l.
 

Home
 

Betaalsystemen – Kredietkaarten & EMS/Worldline
 

1 – Wat met de vaste kosten van de betaalsystemen voor bankkaarten? 

VVR kwam voor u tussen bij de kaartdiensten in verband met de vaste kosten die men aanrekent voor het gebruik van de systemen.  Na overleg kregen we volgend positief bericht:

Worldline was een van de eerste, op 24/03/2020, om op een gestructureerde wijze, onze handelaren te helpen. Ondanks het feit dat ook onze inkomsten verlagen, hebben we een programma opgezet met meer dan 10 miljoen financiële impact voor Worldline. We hebben dit ook gecommuniceerd op onze website en onze callcenters geïnformeerd. 

 Zoals besproken aan de telefoon hebben we ervoor gekozen om de handelaren met een accountmanager, de grotere handelaren, bilateraal aan de slag te gaan.  Dit omdat er ons inziens geen “one size fit all” oplossing bestaat. Er zijn te veel verschillen tussen de handelaren: verschillende contracten met verschillende einddatums, verschillende condities, RFP’s die bezig zijn, verschillende inhoud van contract (huur/aankoop terminal) … etc. Dus die klanten kunnen hun accountmanager bellen. 

Voor de kleinhandel, hebben we een meer gestructureerde hulp: 

Daarom hebben we 3 ondersteunende maatregelen getroffen, die op hun verzoek beschikbaar zijn: 

1. De mogelijkheid om de betaling van de actuele factuur uit te stellen in geval van problemen in verband met het coronavirus. Meer info op 02 727 88 99. 

2. De mogelijkheid voor handelaars die hun producten en diensten aan hun klanten moeten leveren tijdens de lockdown om voor 3 maanden, en zonder verdere verplichting, kosteloos een betaalterminal te verkrijgen. Meer info op 078 055 029. 

3. De optie voor verkopers die een betalingspagina nodig hebben, voor een gratis betalingspagina voor e-commerce services gedurende 3 maanden. Meer info op 078 150 068. 

Mocht u met andere leveranciers een afspraak willen maken, contacteer dan ook hun accountmanagers of raadpleeg de websites.


2 – Vertraging in uitbetaling door kaartendiensten aan reisbureaus en reisorganisatoren 

Blijkbaar zouden sommige leden ook problemen ondervinden met vertraagde uitbetalingen door de kaartdiensten indien de cliënt (consument of bedrijf) betaalt via een krediet- of debetkaart.   

Leden kunnen dus geconfronteerd worden met vertragingen in uitbetalingen omdat de kaartverwerker, uit veiligheid de betaalde bedragen wat langer inhoudt dan normaal. 

Ingevolge de reglementeringen en internationale afspraken kan een consument aldus bedragen aan zijn financiële instelling terugvragen en dit gedurende 160 dagen na transactie indien een leverancier van een goed of een dienst de levering niet nakomt. 

De kaartendiensten (Visa/Master…) hebben ons bevestigd dat een dergelijke regeling zeer uitzonderlijk moet zijn, de financiële hebben hiertoe strikte afspraken gemaakt. 

Het moet duidelijk zijn dat een betaling via kredietkaart eerst en vooral afgedekt is door de verzekering Insolventie van de betreffende reisorganisator of doorverkoper en dat een terugvraag aan een financiële instelling door een consument zomaar geen automatisme kan zijn.  De verzekering van dergelijke kredietkaarten in terugbetaling steunt dus in eerste instantie op de insolventieverzekering die u als lid afsloot! 

VVR blijft verder overleggen met de financiële instellingen en de kaartendiensten om de betalingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.  Indien u vragen krijgt van de financiële instellingen geef dan de gevraagde informatie aan hen door en vergeet niet een kopie van uw verzekeringscertificaat mee te zenden bij betwisting.  Dit kan u snel vooruithelpen. 

Home

In de (vak)pers 

VAB-Magazine interviewde Koen over het gebruik van de tegoedbon en de zomervakantie: VAB-Magazine – Wat met de zomervakantie? 

In o.a. De Tijd en Trends verscheen op 2 april een artikel over het omzetverlies van de Belgische reissector 
De Tijd – 2 april 2020 – 2 miljard euro omzetverlies voor Belgische reissector 
Trends – 2 april 2020 – 2 miljard euro omzetverlies voor Belgische reissector 

Een oproep van VVR voor het verlengen van de tijdelijke werkloosheid: 
De Tijd – 13 april 2020 – Reisbureaus: ‘Tijdelijke werkloosheid nodig tot eind 2021’ 

Enkele maanden geleden werd Fien geïnterviewd door BSAE vzw (beroeps-vereniging van verenigingprofessionals) voor de rubriek ‘Verenigingsrol in de kijker’ in hun ‘Community’ magazine. Het interview kan je hier lezen.

Home

Campagnes

Koopinjebuurt.be

Heb je je contactgegevens al toegevoegd aan koopinjebuurt.be

Meer en meer mensen zijn er zich van bewust dat lokaal kopen van levensbelang is. Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor elkaar. En dat is in coronatijden meer dan nodig. Daarom heeft VLAIO in samenwerking met o.a. Unizo een eenvoudige zoekmotor ontwikkeld waarlangs (potentiële) klanten jouw bedrijf kunnen terugvinden, telefonisch, per e-mail of via de website of webshop als je die hebt. Zodat ze weten dat ze bij jou lokaal kunnen kopen! Eenvoudig, snel en volledig gratis. Sta jij er al op? 

Aanmelden doe je via het Winkelhierplatform van Unizo. 

Voor wie? 

Het platform is bedoeld voor íedere ondernemer, uit elke sector. Je moet dus geen retailer zijn. 
Je hoeft géén webshop te hebben. Het platform kan ook gebruikt worden om telefonische bestellingen aan te nemen. 
Het platform is zowel naar bedrijven als consumenten gericht. Het kan dus ook als B2B-zoekmotor gebruikt worden. 
Je moet zelfs geen UNIZO-lid zijn. Je moet enkel beschikken over een geldig Belgisch ondernemingsnummer en een online UNIZO-account.
Als je nog geen online UNIZO-account hebt, kan je dat gratis aanmaken. 
 

UNWTO-campagnes

Global call for action 
Stay home today #TravelTomorrow
 

#ReisBewust – #ReisGerust 

Binnen de #ReisBewust – #ReisGerust campagne verschenen onder andere volgende publicaties op onze sociale media kanalen en website. De volledige campagne kan je volgen via onze sociale media kanalen. De linken vind je onderaan deze nieuwsbrief.
 

7 april 2020 – #WorldHealthDay 

#WorldHealthDay #heldenvanhier #Applausvoordezorg #SamenSterk 
#Samentegencorona #coronavirusbe #reisbewust #reisgerust 
#coronahelden #traveltomorrow 

 

6 april 2020 – Eenvoudige tips om de Belgische reissector te steunen 

Heel wat zaken moeten nu verplicht hun fysieke deuren sluiten. Ook de reisbureaus. 
Onze reisbureaus hebben het extra moeilijk want reizen zijn vandaag verboden.  Zullen we binnenkort terug kunnen reizen? Ook dat weten we niet.  

Of je binnenkort op zomervakantie zal kunnen vertrekken is nog een groot vraagteken want we weten niet hoe de situatie zal zijn op je favoriete zomerbestemming. Jullie veiligheid is onze grootste prioriteit. 

De reissector is dan ook de zwaarst getroffen sector van ons land. Zeg maar over gans de wereld. Hoe kan je als reiziger de reissector steunen? 

Had je een reis gepland, stel deze dan uit in plaats van te annuleren. Werd je reis geannuleerd wegens de coronamaatregelen, maak dan gebruik van de reis tegoedbon. Droom ondertussen verder van je volgende vakantie.  Je reisagent bekijkt graag met jou de mogelijkheden. 

Plan je vakantie bij een erkende Belgische reisprofessional. Leden van VVR kan je terug vinden via www.vvr.be 

Een erkende reisprofessional beschikt over:

– een verzekering insolventie. Vraag gerust aan je reisbureau een bewijs van deze verzekering. 
– een erkenningsnummer 

Onthou, een .be website is geen garantie dat het over een Belgische onderneming gaat. 
Kijk daarom goed na op de website of de onderneming in België gevestigd is en of deze inderdaad over een verzekering insolventie en erkenningsnummer beschikt. 

Wens je je reisagent even in de bloemen te zetten, ben je samen met je reisagent je volgende reis aan het plannen of ben je aan het terug mijmeren over een voorgaande vakantie, vakkundig in elkaar gestoken door jouw reisagent, deel dit dan op je sociale media met de hashtags #reisbewust #reisgerust #winkelhier 

De bijhorende infographic kan je bekijken en downloaden op onze website

30 maart 2020 – Open brief van de Belgische toeristische sector 

Je kan de Open brief van de Belgische toeristiosche sector hier lezen.


30 maart 2020 – Geen uitstel, maar afstel


Werd je reis geannuleerd wegens het coronavirus? Maak dan gebruik van de tegoedbon om je reis uit te stellen. 
Onze leden reisprofessionals ontvingen gisteren alle info omtrent het gebruik van deze tegoedbon. 
Je reisagent geeft je de nodige uitleg. 

#geenafstelmaaruitstel #droomnureislater #traveltomorrow #savetourism #savetravel
#saveyourtravelagent #samensterk #winkelhier #kooplokaal #ledenwerking 
#beroepsvereniging #VVR #VVR45 #travel #tourism #stayhome #coronavirus
#coronavirusbe #belgischereissector #reisbewust #reisgerust 


21 april 2020 – Hoe kan je je reisagent gratis steunen

Hoe kan je je reisagent gratis steunen.

#ikkooplokaal #winkelhier #winkelhieren #shoplokaal #kooplokaal #ikkoopbelgisch 
#koopbelgisch #steundelokaleondernemer #lokaalondernemen #samensterk 
#samentegencorona#reisagent #reisbureau #reddereissector #redtoerisme 
#traveltomorrow #droomnureislater #VVR #ReisBewust #ReisGerust

 

Bekijk ook even onze download-pagina op de website waar je enkele layouts kan terug vinden om te gebruiken op je eigen sociale media of die als inspiratie kunnen dienen. 

Home

Oproep – getuigenissen 

Om de #ReisBewust – #ReisGerust campagne te ondersteunen zijn wij op zoek naar getuigenissen. 

Hoe pak jij de zaken aan? Hoe heb je jouw klanten kunnen helpen? Heb je niet-klanten kunnen helpen? Zijn er mensen waarvan je weet dat ze in de kou zijn blijven staan omdat ze niet via een erkende reisprofessional geboekt hebben? 

Stuur ons je ervaring door via fien@vvr.be. Bezorg ons een tekst van 1.000 tekens (ongeveer 200 woorden) samen met je foto. Of bezorg ons de link naar jou sociale media post.  

Werk je hier liever anoniem aan mee, geen probleem. Belangrijk is dat wij de meerwaarde van de reissector kunnen tonen via onze campagne. 

Home

Inspiratie 

Deze coronacrisis is een kans om enkele zaken te gaan herbekijken. Laat je inspireren via deze artikels. 

Wat als ik straks mijn winkeldeuren weer mag openen? Hoe bereid ik me hier op voor?  
Marketingstrateeg Kurt Ostyn en retail-coach Steven Bollé – retail coach & designer formuleerden 18 tips & suggesties.  

Bloovi – Hoe vertaal je het ‘Winkelhieren’ digitaal 
VLAIO – Hetinternetookuwzaak.be 

TheNational.ae – 13 brilliant tourism campaigns reminding us to ‘dream now, visit later’ 

Home

Reisonderzoeken

Goodbye magazine en Thomas More Hogeschool lanceerden elk een onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op het reisgedrag. Aan de hand van deze resultaten hopen we om samen met hen een inzicht te krijgen hoe onze sector bepaalde zaken verder kan aanpakken. Neem de linken naar deze onderzoeken mee in je eerst volgende nieuwsbrief naar je klant.

Goodbye reisonderzoek 
Thomas More Hogeschool onderzoek 

Hoe meer antwoorden, hoe nauwkeuriger er kan gemeten worden. 

Home

VVR-leden

Nieuwe leden 

 • 1587 – ITA nv, 9230 Wetteren – BE0417.981.710
 • 5059 – Mondial Travel bvba, 1880 Kapelle-op-den-Bos – BE0424.684.212 (heropening)
 • 9869 – VFG vzw Vereniging voor Personen met een Handicap, 1000 Brussel – BE0416.912.136
 • 9871 – Ylonka Smets/The Grand Travel Company, 2180 Antwerpen – BE0717.711.611 

Verhuis

 • 5585 – Neptune Reizen, Blekerijstraat 1, 8870 Izegem – BE0838.602.612

Nieuw merknaam 

 • 9787 – Ehab Dous, 2500 Lier. Merknaam: VerKiKo, www.verkiko.com

Home