E-Vram 20 05 06 – 18 mei 2020

Mededelingen


UPDATE – Overheidswaarborg voor achtergestelde leningen (aanvulling)

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits:

Door de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen komen heel wat Vlaamse kmo’s in financiële ademnood. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) creëert daarvoor een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, naast mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis. Om dit mogelijk te maken, keurt de Vlaamse Regering een kapitaalsverhoging van 250 miljoen euro goed bij PMV nv, voor de financiering van het programma van achtergestelde leningen.  
 

Kort samengevat.

De reeds bestaande overheidswaarborg voor leningen wordt uitgebreid met leningen die langer lopen dan 12 maand zelfs tot 36 maand.

Publicatie in het Staatsblad van 18 mei 2020“…15 MEI 2020. – Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg (1)…”


Dit is een update op vorig berichtgeving:

1 – STAATSWAARBORG voor nieuwe kredieten.

Om de gevolgen van de corona op te vangen, verscheen een KB 14.O4.2020 “ Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in strijd tegen de gevolgen van het coronavirus”.

Kort samengevat kan dus een NIEUW krediet bij een financiële instelling worden opgenomen waarbij de staat de borg zal verlenen.  Voorwaarde.  Het krediet mag niet langer lopen dan 12 maanden en dient louter om de gevolgen van corona tegen te gaan.  Dus kan bvb. Een overbruggingskrediet ter financiering van de lopende kosten (lonen/huur/overbrugging…) worden opgenomen indien er liquiditeiten tekort zijn door het stilvallen van de verkoop.  Het krediet kan opgenomen worden vanaf 1.4.2020  en ten laatste op 30/09/20.

Verdere informatie kan verkregen worden via je financiële instelling of via de website van febelfin.

Link naar de publicatie in het Staatsblad van 15 april 2020
Link het bijhorend charter van Febelfin (pp. 26232 e.v.) (pdf)

2 – VLAAMSE WAARBORG voor nieuwe kredieten.

Om de gevolgen van de corona op te vangen deed ook de Vlaamse regering een duit in het zakje.  Op 13 maart 2020 werd het “Besluit van de Vlaamse regering over de erkenning van de corona crisis en tot afwijking van de waarborgregelig voor kleine , middelgrote en grote ondernemingen”.

Kort samengevat kunnen de kmo’s nieuwe kredieten  bij een financiële instelling, ook laten afdekken door de Vlaamse regering.  De kredieten dienen opgenomen te worden vanaf 18.03.20

Verdere info bij uw financiële instelling.

Link naar de publicatie in het staatsblad van 18 maart 2020
Link naar de publicatie in het staatsblad van 16 april 2020

Top


Voortzetting overbruggingsmaatregelen

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben.

Na de maanden maart en april, is het vervangingsinkomen nu ook van toepassing voor de maanden mei en juni.

Meer informatie over het overbruggingsrecht kan je lezen op deze pagina van Unizo.

Top


Bevraging over de Corona-tegoedbon voor de FOD Economie

De FOD Economie vraagt ons volledige en becijferde informatie aangaande de Corona-tegoedbonnen. Dit om het belang van deze tegoedbon te behartigen bij de Europese Commissie. Deze cijfers moeten analyse toestaan om de geldigheid en de verlenging van het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 te bekomen en mee de impact van deze crisis op onze sector te meten.

Jouw feedback is daarom wederom van primordiaal belang. Deze cijfers zullen mee opgenomen worden binnen het dossier voor de aanvraag voor een fonds tot steun van onze sector. Daarom vragen we dat ieder lid deze bevraging zou willen invullen.

Jouw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Deze dienen om zoals de FOD Economie vraagt te rapporteren over de situatie in de markt en om onze dossiers mee te staven en te ondersteunen in de onderhandeling met de verschillende politieke overheden.

Je kan de bevraging cummulatief invullen: mochten er nieuwe bonnen uitgeschreven worden na diegene die je reeds doorgegeven hebt, kan je de bevraging andermaal invullen met de nieuwe gegevens (wat je reeds doorgegeven hebt reken je uiteraard niet mee ten einde de data zo correct mogelijk te houden.

Je kan de bevraging invullen via deze link.

Top


Ben’s Travel Pannel – Debatten over B2B

In samenwerking met de diverse actoren en de Belgische vakverenigingen start Pitch Perfect dinsdag 19 mei met een reeks van zes wekelijkse panelgesprekken. Elk onlinedebat zal telkens één thema aansnijden. De woordvoerders van de vakorganisaties VVR, UPAV, ANTOR en ABTO zullen hun visie delen over de huidige situatie, de genomen maatregelen en de onderhandelingen met de overheid. Nog interessanter wordt het wanneer ze vertellen hoe ze de toekomst zien.

Elk debat kan live gevolgd worden via de Facebookpagina van Pitch Perfect.

Om de interactie met het publiek op een doeltreffende manier mogelijk te maken wordt gevraagd om vragen vooraf door te sturen naar moderator Ben.
Vragen dienen telkens ten laatste de vrijdag voordien ingestuurd te worden via benstravelpanel@pitchperfect.be.
 
Het volgende panelgesprek is op dinsdag 26 mei om 10u00.

  • Dinsdag 26 mei – Transport
  • Dinsdag 2 juni – Touroperators
  • Dinsdag 9 juni – Vakantie- en zakenhotels uit Europa en in de wereld
  • Dinsdag 16 juni – Bestemmingen in de EU en de Schengenlanden
  • Dinsdag 23 juni – Cruises

Je kan het vorige pannelgesprek met de vakorganisatie herbekijken via deze link. (youtube)
De vragen met hun antwoorden vind je terug in deze presentatie (pdf, 57KB)

Top


Hillman Travel

Er bestaat een kans dat je werd aangeschreven door Hillman Travel gevestigd te Knokke (www.hillmantravel.com). Het betreft hier de overnemer van een deel  van de gesloten Thomas Cook kantoren. Gelieve de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen vooraleer u in relatie treedt met deze aanbieder van diensten.

Meer info kan je bekrijgen bij het VVR-secretariaat.

Top


Reisbestemmingen – Update corona-maatregelen in Spanje

Sinds maandag 18 mei zijn de meerderheid van de regio’s overgegaan naar fase 1, met uitzondering van Madrid (stad en regio), Barcelona (metropool) en bepaalde plaatsen in de regio Castilië y Leon, die nog steeds in fase 0 zijn. De eilanden Formentera (op de Balearen) en La Graciosa, El Hierro y La Gomera (op de Canarische Eilanden) die zijn al in fase 2 overgegaan.

Meer info lees je in het Persbericht van de Spaanse toeristische dienst

Top