Corona-crisis: 📢 dubbel overbruggingsrecht – verslag van de afgelopen week (week 44 – 26 oktober 2020)

De Koepel UPAV-VVR is deze week opnieuw druk in de weer geweest en dat eveneens met hulp van heel wat van onze leden:

 • De premie voor agentschappen in Brussel wordt op 4 november online ingevoerd. We blijven in Brussel echter ijveren voor een verdere verhoging van de premie zodat deze meer in lijn komt met de andere regio’s. Vergadering medio november dankzij de tussenkomst voormalig minister van Buitenlandse Zaken Goffin die om onze sector geeft. Bedankt Damien en David!
 • Ontmoeting met de nieuw benoemde kabinetschef van mevrouw Wilmes, belast met buitenlandse zaken. We hebben met hem een zeer open en constructief gesprek gehad me betrekking tot de duidelijkheid over het al dan niet mogen en kunnen reizen. We hebben een duidelijke beleidsboodschap nodig. Bovendien brachten we hem eveneens op de hoogte van al de andere lopende dossiers teneinde ook ondersteuning hiervoor te krijgen. De huidige context met de cijfers speelt niet echt in ons voordeel, maar hij engageert zich wel naar een duidelijkere communicatie rond reizen wanneer de context veranderd.
 • Contact gelegd met mevrouw Vinciane Morel, lid van Celeval, de cel evaluatie is een van de belangrijkste adviesorganen die geraadpleegd worden binnen het kader van het nemen van maatregelen om de huidige crisis onder controle te krijgen. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor de barometer die meer helderheid zou moeten brengen. Er wordt hier ook actief gekeken naar een werkgroep toerisme.
 • Er is nauw overleg met de Kabinetten van de Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem en Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleecker. Hier liggen verschillende dossiers op tafel. We proberen hier vooral vooruitgang te boeken op het het niveau van het nood/overbruggingsfonds evenals op het vlak van de staatsgaranties. Hierin betrekken we eveneens de verzekeraars insolventie. We bespreken er eveneens de nieuwe circulaire BTW. Aan de andere zijde werken we uiteraard verder op de dossiers die onder consumentenzaken vallen: de Pakketreizenwet en de Verkoop van Verzekeringen als Nevendiensten.
 • De ondersteuning werk is een ander belangrijk dossier, evenals de verlenging van de tijdelijke werkloosheid die lopen bij het kabinet van minister Dermagne. Parallel hieraan loopt de vraag met betrekking tot RSZ en Patronale lasten bij het Kabinet van minister Vandenbroucke. Daar lijkt eindelijk wat te bewegen en werd ook door de pers opgepikt in verschillende media. Ook in de Vlaamse Kamer kwam dit naar boven en werd het geheel als vernieuwend gezien. Een werk van lange termijn is het werk van de Cockpit, een initiatief van de verenigingen ABTO, BTO, VVR, UPAV en Connections om als sector met één visie naar buiten te komen.
 • Bij minister Clarinval werd gepleit voor een enveloppe die vergelijkbaar is met die van de horeca, maar dan voor onze sector. Hier stond vooral het dubbele overbruggingsrecht op de agenda. Dat geheel werd gisterenavond goedgekeurd door de regering en werd vandaag bevestigd door het Kabinet Clarinval. Net zoals de Horeca en de Evenementensector zal onze sector ook kunnen genieten van het dubbele overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november. Meer informatie vind je op de website van minister Clarinval. We zullen jullie dan ook snel informeren over de procedure om deze aan te vragen.
 • Er werd een commissie gehouden met verschillende leden betreffende de BTW-circulaire die naar verwachting volgend jaar april in werking treedt. Hier zijn nog heel wat onduidelijkheden die we proberen uit te klaren en we vragen eveneens om een en ander te verschuiven naar 2022.
 • Ook voor wat betreft de aansluiting bij de FSMA blijven er nog heel wat onduidelijkheden. We proberen alles helder te krijgen. Noteer dat de deadline voor de inschrijving ligt op 28 december. We communiceerden hier reeds uitgebreid over, maar voorzien nog een extra communicatie met stappenplan.
 • SOS had een onderhoud met Europees Commissaris voor Transport Valean waar we ook mee aansloten en waar nogmaals het onevenwicht betreffende de Pakketreizenwet werd uitgeklaard evenals werd gewezen op de verantwoordelijkheden van de luchtvaartmaatschappijen.
 • Dank om ook de nodige aandacht te besteden aan de enquêtes die we jullie doorzenden. Deze zijn belangrijk om op bepaalde vragen van de administraties te kunnen antwoorden en dossiers verder te onderbouwen.
 • We ontmoetten eveneens de nieuwe TUI-directie. Uiteraard werd de huidige marktsituatie hier besproken. TUI lanceert stap per stap zijn volledige aanbod. Noteer dat ze hiervoor ook hun samenwerkingsvoorwaarden doorzenden die dienen getekend te worden om te kunnen reserveren.

Nogmaals een speciale dank aan al onze leden voor hun verschillende insteken en ondersteuning binnen het kader van de verschillende commissies en werkgroepen.


30 oktober 2020