Corona-crisis: verslag van de afgelopen week

De koepel VVR-UPAV heeft afgelopen week heel wat ontmoetingen gehad met verschillende kabinetten.

Er werden ook vergaderingen met vertegenwoordigers uit de hele sector gehouden met o.m. minister Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van economie en werk, en minister Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van sociale zaken en volksgezondheid.

Deze ochtend net voor de persconferentie van de eerste minister, hebben we minister David Clarinval, minister van middenstand, zelfstandigen en KMO’s ontmoet. Ongeacht de strenge gezondheidsmaatregelen waar de delegatie beperkt moest blijven, waren ook Valérie Theys (Uniglobe VDK Travel) en Steven Vervaeke (Yindi Travel) aanwezig om ons geheel ook vanuit de buik van de business meer klank te geven: introductie, situatie schets op basis van feiten, gevraagde steunmaatregelen en aangereikte oplossingen.

Het werd ook een drukke week aan de telefoon met contactmomenten met de laatste kabinetten die eindelijk meer vorm krijgen, alsook een permanent contact met de gewesten.

Wat werd er bereikt?

  • Beslissing over het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme geldig van 1 oktober tot 15 november zoals eerder deze week gecommuniceerd. We hebben gevraagd en blijven druk uitoefenen dat deze nog verlengd wordt tot eind van het jaar.
  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd eveneens opnieuw om steun gevraagd voor alle ondernemers in de toeristische sector. We blijven aandringen en hopen snel op een positief bericht.
  • Een mondeling akkoord over de verlenging van de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht tot minimum de lente 2021.
  • Een recht van spreken om onze eisen voor te leggen aan de belangrijkste kabinetten: verdere STEUNMAATREGELEN – subsidies, leningen, ondersteuning werk – maar ook PERSPECTIEF op middellange termijn – lente 2021. We kunnen niet meer dag per dag kijken, maar we hebben nood aan een actieplan van onze politiek om zelf te kunnen ageren en plannen. Eventueel zelfs jammer genoeg te sluiten indien er niets te verkopen valt. Uitwerken van meer lokale producten als dit de enigste oplossing zou zijn. VERSCHUIVEN van de nieuwe FSMA regeling (28/12/2020) en de nieuwe BTW-regeling (april 2021). Herziening van de Wet Pakketreizen (werd ons reeds gemeld: “niet voor 2022 met Europa”).
  • Tijdens de meeting deze ochtend met minister Clarinval werd ons bevestigd dat we jammer genoeg NIET zijn opgenomen in de enveloppe van 500 miljoen aangekondigd voor de horeca begin deze week. Het gaat om een enveloppe die enkel ter beschikking werd gesteld voor vestigingen die verplicht moeten sluiten, werd vorige vrijdag beslist tijden het overlegcomité. Wij vallen hier niet onder aangezien we wettelijk verplicht open moeten blijven om te voldoen aan onze informatieplicht, ook al wordt er niks verkocht. De minister begrijpt echter onze onhoudbare situatie en heeft zich geëngageerd om hulp aan te bieden aan onze sector, gelijkgesteld aan de steun die voorzien is voor de horeca. Wij werken vandaag en komend weekend verder aan een inschatting van de cijfers en oplijsting van de NACE codes die voor onze sector van toepassing zijn, zodat ze dit kunnen evalueren en een bijkomende enveloppe kunnen verkrijgen.
  • Minister Clarinval neemt tijdelijk de verantwoordelijkheden van mevrouw Wilmes over, zijnde Buitenlandse Zaken. Wij bereiden een nota voor om de nadruk te leggen op de mogelijkheden om te reizen, de PLF en het auto-evaluatieformulier dat Belgen toelaat om tijdens de Allerheiligen vakantie te reizen. Wij hopen ook op de steun van de politiek om in de media het grote publiek te bereiken.

Wij willen ook de collega’s van Save or Sink bedanken voor hun bijdrage afgelopen week op verschillende vlakken. We denken hierbij aan het vroege interview van Christel op JOEFM.

Voetnoot aan onze lezers:

  • In het kader van de onderhandelingen die verder lopen met de verschillende kabinetten, kunnen we enkel communiceren rond de resultaten die bereikt werden. Er wordt dus achter de schermen gewerkt aan verdere maatregelen, maar hier kunnen we voorlopig weinig over vertellen om de onderhandelingen niet in het gedrang te brengen.
  • Wij proberen jullie wekelijks op de hoogte te houden van de belangrijkste punten en zullen dit vanaf nu, naast de meer uitgebreide informatie in onze newsletters en website, ook delen op social media.
Anne-Sophie Snyers (UPAV), Koen van den Bosch (VVR), Valérie Theys (Uniglobe VDK Travel) en Steven Vervaeke (Yindi Travel) op bezoek bij minister van middenstand, zelfstandigen en KMO’s David Clarinval

23 oktober 2020