Corona tegoedbon

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, neemt de regering volgende maatregelen:

  • een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator, op voorwaarde dat de reisorganisator hem een tegoedbon aflevert voor een gelijke geldelijke waarde die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen;
  • een verplichting tot dekking van de tegoedbon die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt, door de insolventieverzekering. Tot nog toe vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector.

Voor meer info kan je steeds terecht bij je reisagent.