De impact van van de nieuwe arbeidsdeal voor jouw bedrijf

Met de arbeidsdeal wil de overheid de arbeidswetgeving moderniseren. Bovendien moet de deal ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% opleveren. Maar welke maatregelen zitten nu precies in het akkoord? Wat betekenen ze voor jou als werkgever? En hoe kan je jouw hr-beleid zelf beter afstemmen op wat medewerkers nu en in de toekomst verwachten?

De nieuwe maatregelen zijn gebaseerd op vier pijlers:

 • Betere werk-privébalans
 • Meer en betere opleidingen
 • Een dynamischere arbeidsmarkt
 • Een verdere digitalisering

Momenteel ligt het wetsontwerp (nummer 2810 – houdende diverse arbeidsbepalingen) rond de arbeidsdeal nog voor in De Kamer voor een verdere bespreking. Belangrijk: het wetsontwerp is dus nog niet definitief goedgekeurd en er zijn nog steeds inhoudelijke wijzigingen mogelijk. Eenmaal de wetteksten definitief zijn, komen we hier zeker op terug.

Een betere werk-privébalans

Zowel bij werkgevers als bij werknemers is er een groeiend besef dat een goede werk-privébalans ontzettend belangrijk is om werk ook werkbaar te houden. Daarom bevat de arbeidsdeal verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk en privéleven beter kunnen combineren.

 • Een werkweek van vier dagen
 • Wisselend weekregime
 • Het recht om offline te zijn
 • Een tijdig zicht op dienstroosters en planningen

Meer en betere opleidingen

Investeren in opleidingen, is investeren in de toekomst van je medewerkers én de toekomst van je organisatie. Net daarom is opleiding ook een essentieel onderdeel van de arbeidsdeal.

 • Het individuele recht op opleiding
 • Een opleidingsplan bij de werkgevers

Een meer dynamische arbeidsmarkt

Ontzettend belangrijk in de arbeidsdeal: ervoor zorgen dat onze arbeidsmarkt meer dynamisch wordt op verschillende vlakken.

 • Het transitietraject
 • Inzetbaarheid na ontslag

Verdere digitalisering van bedrijven

Onze economie en organisaties moeten ook verder digitaliseren als we concurrentieel willen blijven met onze buurlanden. Daarom neemt de overheid alvast enkele maatregelen en daarnaast kan je als werkgever zelf extra initiatieven op poten zetten.

 • Soepeler avondwerk in e-commercebedrijven
 • Een nieuwe regeling platformeconomie

Als je met vragen zit over de nieuwe arbeidsdeal, kan je uiteraard steeds terecht bij jouw sociaal secretariaat.

Links:
VRT – Dit betekent de arbeidsdeal voor jou.
Voka – Arbeidsdeal: Alle details die je moet weten over de nieuwe maatregelen

(Bron: VRT, Voka & Liantis)


E-vram 2022-41 (1 september 2022)