Hoge Raad voor Zelfstandige en Kmo’s

Op dinsdag 24 januari vond ook de installatievergadering van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) plaats.

De Raad is een federaal overlegplatform voor zelfstandigen en KMO’s waarvan de samenstelling elke zes jaar wordt hernieuwd.

Danny Van Assche (UNIZO) is samen met Arnaud Deplae (UCM), door David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, aangeduid als nieuwe voorzitter.

De HRZKMO is een officieel orgaan waar zelfstandigen en KMO’s nauwer betrokken worden in het kader van het economische en sociale beleid en dit via bevragingen vanuit de Ministers of hun kabinetten en op basis van pro-actieve adviezen. Vorig jaar gaf de HRZKMO 123 adviezen op Europees, Federaal en Regionaal vlak, waarmee in het gros van de gevallen ernstig rekening mee gehouden.

Om de zes jaar wordt de samenstelling van de Raad hernieuwd en worden beroepsorganisatie erkend als officiële spreekbuis voor hun leden. Voor sectorcommissie 7, Horeca, Toerisme en Ontspanning werden Mathias De Caluwe (Horeca Vlaanderen), Bart De Baere (VVR), Thierry Lemahieu (Horeca Vlaanderen) en Koen van den Bosch (VVR) respectievelijk verkozen als Voorzitter, Ondervoorzitter, Plaatsvervangend Ondervoorzitter en Plaatsvervangend Voorzitter.


26 januari 2023