Neem deel aan World Tourism Day op 27 september

De COVID-19-pandemie heeft een enorme sociale en economische impact gehad. Zowel ontwikkelde als opkomende economieën zijn getroffen. En gemarginaliseerde groepen en de meest kwetsbaren zijn het hardst getroffen. De herstart van het toerisme zal het herstel en de groei een boost geven. Het is van essentieel belang dat de voordelen die dit met zich meebrengt op grote schaal en eerlijk worden genoten.

De Wereldtoerismeorganisatie (UNWTO) heeft daarom Wereldtoerismedag 2021 aangewezen als een dag om te focussen op "Toerisme voor inclusieve groei".

UNWTO leidt als het gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties voor verantwoord en duurzaam toerisme de wereldwijde sector naar inclusief herstel en groei. UNWTO zorgt ervoor dat elk onderdeel van de sector inspraak heeft in zijn toekomst – inclusief gemeenschappen, minderheden, jongeren en degenen die anders het risico lopen achter te blijven.

Toerisme is een erkende pijler van de meeste – zo niet alle – doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SGD's), met name doelstellingen 1 (geen armoede), 5 (gendergelijkheid), 8 (waardig werk en economische groei) en 10 (ongelijkheid verminderen).

Wens je deel te nemen aan Wereldtoerismedag en de waarde van toerisme te promoten dan kan je hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van het promotiemateriaal van de UNWTO (afbeeldingen, grafische afbeeldingen en sociale media-logo's).