Opleiding Leiding geven vandaag

Binnen onze beleidspijler “professionaliseren van de sector” wordt ruimte gemaakt voor opleiding die specifiek gericht is op leiderschapsvraagstukken waarmee de bedrijfsleiders-leden geconfronteerd worden. Binnen deze context kadert deze opleiding. Op de Algemene Vergadering in juni 2019 werd het ontwerp programma voorgesteld.

Deelnemers tekenen in voor het volledige traject. De groep komt 3 keer samen gedurende twee dagen en een half. Zo groeit verbinding om ervaringen te delen (en eventueel om als intern lerend netwerk te blijven functioneren na afsluiting van het traject.). We sluiten af met een halve dag rond integratie van het geleerde, met concrete engagementen naar dagdagelijkse toepasbaarheid in de werkcontext.

Het programma is opgebouwd rond ervaringsgericht leren waarbij de deelnemers worden aangemoedigd maximaal eigen ervaringen, kennis en inzichten te delen. De facilitator reikt een reeks verdiepende en verbredende concepten en kaders aan, als uitgangspunt van leren.

Van daaruit staat het samen reflecteren, dialogeren en bevragen centraal. Vanuit deze filosofie is elke les opgebouwd als een interactief proces tussen de facilitator en de deelnemers, en worden didactische leermiddelen gebruikt om zelfontwikkeling te stimuleren, alsook het leren van/met elkaar aan te moedigen, en als dusdanig een potentieel lerend netwerk te laten groeien binnen VVR.

De facilitator is tussenin de modules beschikbaar voor extra duiding of korte interactie met deelnemers die na een thema-module mogelijks korte vragen hebben, of aansluitende verduidelijking wensen.

Sessie 1
– Dinsdag 17 maart
– 09:00 – 17:00u

Sessie 2
– Dinsdag 5 mei
– 09:00 – 17:00u

Sessie 3
– Dinsdag 26 mei
– 13:30 – 17:00u

Kostprijs
– VVR-leden: 850 €, excl. btw
– niet-leden: 1000 €, excl. btw

Onthaal, koffie en lunch inbegrepen

30% subsidieerbaar bij de KMO-portefeuille.

>>> Schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt !! >>>

Elke sessie omvat 4 fasen:

  • Algemene duiding rond het thema: een reeks verdiepende en verbredende concepten en kaders worden aangereikt, als uitgangspunt van leren, met ruimte voor interactie.
  • Deelnemers verkennen wat herkenbaar en/of toepasbaar is in de eigen context
  • Korte intervisiemomenten rond specifieke “real-life” cases van deelnemers zelf. We hanteren een specifieke intervisie dynamiek (CASE) die deelnemers nadien onderling kunnen blijven hanteren, ook zonder begeleiding. Deze aanpak kan leiden tot een duurzaam interactieproces, dat zelfsturend door deelnemers onderling kan worden verder gezet na afloop van het traject (lerend netwerk) · Tips om tussentijds te oefenen in de eigen context (huiswerk opdracht) en persoonlijk engagement.

Docent:

Katrien Nuyts werkt met leiders en teams in diverse organisaties en sectoren. Ze put kennis en ervaring uit haar coachingspraktijk, uit vroegere bedrijfservaring in de consultancy sector, en uit werk met diverse bedrijven. Expertisedomeinen: leiderschap, teams, veranderingsmanagement, HR, mediatie, persoonlijke ontwikkeling, loopbaan coaching, en communicatie.

Ze past haar expertise toe in professional services firms, law firms, partnerships en sectoren als telecom, farmaceutica, distributie, bank-en verzekeringswezen, vastgoed, en bij de overheid en ngo’s.

>>> Schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt !! >>>