Persbericht: Geef de reissector perspectief, laat de Belgen opnieuw reizen!

De koepel van De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) en l’Union Professionnelle Des Agences de Voyages (UPAV) reageert naar aanleiding van de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum van vorige week. Hierbij wordt aangegeven dat reizen een risico is, aangezien 22% van de reizigers een besmetting zou hebben opgelopen in het buitenland. Concreet wil dit zeggen dat 78% of 4 op 5 van de besmettingen zich hier in België voordoen niet in het buitenland.

Vorige week communiceerde het Nationaal Crisiscentrum bij monde van viroloog Steven Van Gucht dat 22% de besmettingen mogelijk op reis zouden opgedaan zijn. Dit wil concreet zeggen dat 78% van de besmettingen in eigen land worden opgedaan. Het onderstreept nogmaals dat het veel belangrijker is hoe mensen zich gedragen dan wel waar ze zich bevinden. Bovendien blijkt duidelijk vanuit deze zelfde persconferentie dat de belangrijkste bron van besmetting nog steeds familiale bijeenkomsten zijn waarbij de maatregelen rond social distancing, het gebruik van mondmasker, enz… niet volledig gerespecteerd worden.

De reissector roept dan ook op om wanneer er cijfers genoemd worden deze in de juiste context te plaatsen.

België plaatste bijna heel Frankrijk en Spanje in code rood waardoor niet essentiële reizen niet meer zijn toegelaten.

Sedert vorige week werden met de kleurencodes van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onze vakantiebestemmingen weer wat meer aan banden gelegd.

Vandaag de dag staat België reizen toe naar 5% (13) van de landen in de wereld.

Verschillende Franse regio’s, de topbestemming voor de Belgen, zijn sedert vorige week rood gekleurd. Ook Spanje, de op één na populairste bestemming voor de Belgen, staat bijna helemaal in het rood.

Ondertussen dringt Europa aan op het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU en de Wereldorganisatie voor Toerisme (WTO) liet weten dat 40% van de landen in de wereld het toerisme vandaag de dag een impuls geeft, maar dat niets zo belangrijk is als het reizen mogelijk maken. 

Europa heeft eveneens een lijst opgesteld van landen buiten de EU waar Europeanen naartoe mogen reizen. Het is dus mogelijk om buiten de EU te reizen. Dat is ook het geval is in onze buurlanden: Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zo mogen zij bijvoorbeeld naar Tanzania, Costa Rica, Turkije, Marokko en Tunesië reizen.

Dit is niet mogelijk voor Belgen, ongeacht hun woonplaats.

De huidige situatie die door de Belgische regering wordt opgelegd, zorgt vandaag voor oneerlijke concurrentie. De Belgische reissector krijgt beperkingen opgelegd die niet gelden in onze buurlanden. Er vertrekken dus nog steeds vluchten vanuit onze buurlanden en vanuit België naar bestemmingen die de Belgische reissector niet kan aanbieden terwijl onze buren wel kunnen afreizen. 

Binnen de Europese context kunnen Belgische reizigers ook makkelijk bij buitenlandse organisatoren net over de grens reserveren en dus buiten Europa reizen. Dit gebeurt ook, daar waar de Belgische reissector dat vandaag niet kan vanwege de huidige beperkingen.

Als gevolg daarvan zijn sedert de invoering van de strenge kleurcodes de reserveringen bij de Belgische reisbedrijven zo goed als volledig stilgevallen.

De reisindustrie blijft daarom bij de Belgische overheid aandringen op volgende belangrijke punten:

– dat België zich in lijn stelt met andere Europese landen met betrekking tot reizen;

– dat België mee aanstuurt voor een grotere harmonisatie op Europees niveau;

– dat België een uitbreiding van tijd tussen de wijziging van de kleurcode enerzijds en de implementatie ervan naar ten minste 72 uur brengt;

– dat België een korte- en middellangetermijnvisie op de openstelling van de grenzen realiseert zodat er perspectief gecreëerd wordt voor de reissector en de reizigers.

Perscontact:

  • Voor VVR — Vereniging Vlaamse Reisbureaus :

Koen Van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder — M : 0492 25 17 48 — E : koen@vvr.be

  • Pour l’UPAV — Union Professionnelle des Agences de Voyages :

Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale — M : 0471 88 45 42 — E : anne-sophie@upav.be