Persbericht: Reissector (i.e. de beroepsverenigingen ABTO,FBAA, VLARA, VVR & UPAV) antwoordt gezamenlijk op aanbevelingen Europese Commissie inzake de reisvouchers

14 mei 2020 –  De sector (i.e. de beroepsverenigingen ABTO,FBAA, VLARA, VVR & UPAV) heeft nota genomen van de aanbevelingen vanuit de Europese Commissie inzake het gebruik van de reisvouchers bij annuleringen van pakketreizen.

De sector is verheugd dat Europa een aantal aanbevelingen doet richting heropening van de toeristische activiteiten, echter zijn een aantal punten praktisch geen haalbare kaart om onze sector op korte en lange termijn uit deze crisis te halen.

De sector onderzoekt daarom momenteel, in goede samenwerking met Minister Muylle, hoe er zal worden gereageerd richting Europa, inzake het gebruik van de corona-voucher en de verlenging ervan na 20 juni.

In dat kader bezorgt de sector het kabinet Muylle alle nodige informatie, studies en (juridische) argumenten om aan te tonen dat de verlenging van het huidige MB een absolute noodzaak is en daarmee Europa een correct antwoord te geven op deze aanbevelingen aan de Belgische regering.

Wij begrepen dat het kabinet hiervoor ook overleg zal plegen met de 12 andere Europese landen – onder meer Nederland en Frankrijk – die een gelijkaardige voucher-regeling hebben opgezet ter bescherming van de sector. De voucher wordt momenteel ondersteund door de betreffende ministers van de 12 landen en zou idealiter in de 12 landen en in de rest van Europa aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen.

Beroepsverenigingen raden aan de huidige regeling met voucher te blijven toepassen

De diverse beroepsverenigingen van de sector bevelen hun leden (reisagenten, travel organisers en touroperators) aan om de huidige regeling rond de corona-voucher verder te hanteren gezien het huidige MB in België momenteel nog steeds van toepassing is. Ze moedigen hen ook aan om nogmaals aan hun klanten uit te leggen dat het voor ALLEN interessant is om deze voucher te gebruiken in plaats van een terugbetaling, omdat die laatste vandaag onmogelijk is.

In haar oorspronkelijke tekst moedigt de Europese Commissie dit alternatief voor terugbetaling ook aan, omdat zij zich terdege bewust is van het faillissementsrisico bij verplichte terugbetaling. En bij faillissementen verliest iedereen.

Maatregelen en corona-voucher blijven noodzakelijk

De sector blijft overtuigd dat de huidige regeling die, dankzij de zeer goede samenwerking met het kabinet Muylle is uitgewerkt, één van de noodzakelijke maatregelen blijft om de reiziger te beschermen via de verzekering tegen insolventie van de partijen in onze sector. Een cash-out optie betekent faillissementen in de sector en biedt geen zekerheid meer voor de klant. De voucher geeft onze sector een kans om de impact van deze crisis te overleven net zoals we steun zullen nodig hebben om dan terug op te starten.

Overige maatregelen zoals het verlengen van de tijdelijke werkloosheid voor de vele medewerkers uit de sector en een noodfonds voor de sector blijven, naast de regeling met de corona-voucher, ook onontbeerlijk.

De diverse beroepsverenigingen uit de sector werken momenteel hard samen en worden hierin gesteund door ECTAA, de Europese koepel van de beroepsverenigingen in de sector) en hopen op het gezond verstand van de Belgische en Europese besluitvorming.

Contact voor de pers[1] :

  • Voor ABTO – Association of Belgian Travel Organisers, BTO – Belgian Travel Organisation en VLARA – Vlaamse Associatie van Reisagenten:
    Pierre Fivet, woordvoerder – T:  0479 99 43 91  –  E: pfivet@vacansoleil.com
  • Voor VVR – Vereniging Vlaamse Reisbureaus:
    Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder – T: 0492 25 17 48 – E: koen@vvr.be
  • Voor UPAV – Union Professionnelle des Agences de Voyages:
    Anne-Sophie Snyers, secrétaire-générale – T: 0471 88 45 42 – E : anne-sophie@upav.be