Steunmaatregel voor Brusselse ondernemingen

Eindelijk goed nieuws voor onze agentschappen in Brussel!

Via een persbericht van Staatssecretaris en Minister-President Barbara Trachte hebben we vernomen dat de Brusselse regering op donderdag 17 september heeft besloten om specifieke en grootschalige hulp te bieden aan specifieke sectoren in moeilijkheden. De sectoren van de evenementen, het nachtleven, het toerisme en cultuur zullen door de invoering van een nieuwe bonus, voor een totaal budget van 30 miljoen euro ondersteund worden. Het doel is om Brusselse bedrijven en zelfstandigen in deze sectoren en subsectoren te steunen waarvan de activiteit nog niet is hervat na de maatregelen van het Crisiscentrum of die nog steeds zwaar worden getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het virus, die de facto bijna tot stilstand zijn gekomen. Het handelt om meer dan 3.000 bedrijven en zelfstandigen.

Het maximumbedrag van de premie bedraagt 9.000 euro. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het omzetverlies van het bedrijf dat de aanvraag indient. Het minimumbedrag van de premie is vastgelegd op 3.000 euro.

Om van de premie te kunnen genieten, moet de onderneming of zelfstandige ten minste één vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben die op 18 maart 2020 bij de ECB geregistreerd was, minder dan 50 voltijdse equivalenten in dienst hebben en op 20 oktober 2020 BTW-bijdragen betalen. Ten slotte moet de onderneming of zelfstandige in de toeristische sector tot een van de volgende sectoren (NACE-codes) behoren:

– Stads- en voorstadsvervoer en overig personenvervoer over land (49.310 en 49.390)
– Activiteiten van reisbureaus (79.110)
– Activiteiten van touroperators (79.120)
– Toeristische informatiediensten (79.901)

Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan Brussels Economie en Werkgelegenheid. De procedure voor het aanvragen van de bonus zal later door de Staatssecretaris van Economische Relance gecommuniceerd worden.

Ten slotte overweegt de regering, om dit systeem aan te vullen met extra maatregelen en steun die ook grotere bedrijven moet kunnen ondersteunen. Via Financiën&Invest.brussels zou een systeem op punt gesteld worden waarbij leningen aan zeer lage rentevoeten ter beschikking zouden kunnen gesteld worden.