UPDATE – Corona-crisis en heropening van niet-essentiële winkels ! Beslissing Overlegcomité en verslag van de afgelopen week (week 48 – 23 november 2020)

Beste leden,

Verslag van de afgelopen week

Net zoals de voorbije weken informeren we jullie graag over de contacten die we hadden en de vooruitgang die we maken in alle lopende dossiers:

Op dinsdag vond op initiatief van Maguy (Aquatour Brussel) een zoom plaats die de collega’s van UPAV organiseerden. Deze stond open voor alle Brusselse reisbureaus. Doel was om meer regionale ondersteuning te krijgen voor alle Brussels kantoren. 23 reisbedrijven namen actief deel. Op basis hiervan werd uiteindelijk een brief geschreven, ter attentie van Staatssecretaris Barbara Trachte evenals naar de andere politieke partijen: CdH, Défi, PS, Ecolo, MR maar ook naar BECI, UCM en UNIZO… om ook via deze weg deze belangrijke vraag voor hulp en overbrugging in deze moeilijke tijden te versterken. Samen bereik je nu eenmaal meer. Er volgde een e-lunch en hoewel door het aantal en de virtuele wereld een en ander niet evident was, toch gaf het een ongelooflijke boost.

We hadden deze week ook 2 belangrijke meetings met verschillende kabinetten:

Op woensdag ontmoetten we het Kabinet Dermagne (Werk en Economie) met betrekking tot vooral het nood-overbruggingsfonds en de “corona tegoedbonnenbank”. Binnen dit kader lopen er vandaag reeds een aantal interkabinetaire werkgroepen teneinde deze problemen aan te pakken.

Het sprak voor zich dat we alle andere dossiers waarop het kabinet Dermagne binnen zijn verantwoordelijkheden en competenties inspraak heeft opnieuw op tafel legden zodat deze dossiers eindelijk omgezet worden.

Donderdag stemden we naar wekelijkse gewoonte de violen binnen de sector gelijk binnen het kader van de cockpit.

Diezelfde avond hadden we een bijzonder constructieve meeting met het Kabinet De Croo. Het is duidelijk dat gezien de gedeelde bevoegdheden, zowel het regionale versus het federale evenals tussen kabinetten, de kanselarij van de eerste minister een cruciale rol speelt als centrale spil in het geheel. Alle lopende dossiers werden dan ook met enkele specialisten van het kabinet doorgenomen. Over het luik van overbrugging werkgelegenheid, tijdelijke werkloosheid, exoneratie RSZ en Patronale Lasten, overbruggingsfonds, corona tegoedbonnenbank, relance maatregelen enz… De verwachtingen zijn dat we voor het einde van het jaar toch een aantal concrete omzettingen mogen verwachten. Iets waar we als sector echt nood aan hebben.

We willen dan ook de betrokken kabinetten danken voor hun luisterbereidheid en medewerking.

Vorige week richtten we ons ook tot jullie allen om mee te werken aan de verschillende projectwerkgroepen dit om zo een nog beter onderbouwd dossier te kunnen voorleggen. Graag willen we deze oproep herhalen. Tot op vandaag stelden 8 mensen zich kandidaat om mee te denken en te werken aan dit geheel.

Dankjewel Martine, Yves, Bo, Frederic, Veerle, Thomas, Dirk en Anneke. We gaan snel aan de slag en jullie krijgen dus binnenkort de uitnodiging in de bus om hier vaart achter te zetten.
Het hoeft geen betoog dat iedereen die hier graag mee aan wil werken zich nog steeds kandidaat kan stellen.

Ondertussen zijn ook de gesprekken met CEVORA en Brussels Training met betrekking tot het upskillen en reskillen gestart van waaruit we een volledig opleidingsplan voor 2021 en de daaropvolgende jaren willen opzetten. Een en ander kan niet wachten maar zal en kan vanuit de werkgroepen steeds bijgestuurd en aangepast worden zodat dit plan maximaal aansluit bij de verwachtingen van de sector.

Bij deze nog een extra dank aan Stephane, Jolien, Veerle, Yves, Inge en Elke voor jullie constructieve bijdrage. Bijzonder gewaardeerd.

Heropening van niet-essentiële winkels onder strikte voorwaarden

In navolging van het Overlegcomité dat deze avond heeft plaatsgevonden, werd er beslist dat niet-essentiële winkels terug open kunnen onder strikte voorwaarden.
Dit betekent concreet dat ook de reisbureaus terug klanten kunnen ontvangen in hun kantoor, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.
Download hier een aangepaste versie van onze sector gids (.pdf) die je een beter zicht geeft op de preventieve maatregelen waar je mee rekening moet houden als je beslist om je zaak te heropenen.

Een aantal highlights zijn o.a.:

  • Probeer zoveel mogelijk de details van de verkoop te regelen via telefoon of via online communicatie. Vraag je klant om daarna een afspraak te regelen zodat de tijd dat doorgebracht wordt in het reisbureau tot een minimum kan herleid worden. De algemene richtlijn is maximaal 30 minuten per klant.
  • Vraag klanten om alleen te komen. Personen die nood hebben aan begeleiding mogen begeleid worden door 1 volwassene en het gezelschap van kinderen onder de 12 jaar wordt toegelaten.
  • Je bent ook verantwoordelijk voor het beheer van een eventuele wachtrij buiten je reisbureau. In geval er een wachtrij zou ontstaan, moet er toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende klanten, zodat de regels van social distancing gerespecteerd worden.
  • Adequate ventilatie en verluchting zijn essentieel om virustransmissie te vermijden. Elke reisbureau stelt een ventilatie- en verluchtingsplan op voor de eigen zaak.
  • Afficheer duidelijk de regels die van toepassing zijn in je reisbureau en aan je deur/etalage. Vermeld hierop ook hoeveel klanten er maximum in het reisbureau mogen aanwezig zijn (1 per 10m² toegankelijk vloeroppervlakte)
  • Afficheer duidelijk de gegevens van een contactpersoon als er vragen zouden zijn van klanten.

=> Aangezien de maximale toegelaten tijd per winkelbezoek niet langer als 30 minuten mag duren, adviseren we jullie om uitsluitend “op afspraak” te werken. Dit om de dienstverlening en de veiligheid naar je klanten toe te kunnen garanderen.

Wie beslist om zijn zaak te heropenen, valt nog steeds onder de geldende voorwaarden voor de corona-steunmaatregelen, zijnde technisch werkloosheid, Vlaams beschermingsmechanisme, overbruggingsrecht, etc. Een heropening van je kantoor betekent daarom niet een substantiële heropleving van je omzet op korte termijn.

Je VVR-team