UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 16 – 19 april 2021)

We hebben deze week contacten gehad met verschillende kabinetten met betrekking tot het verlengen van de bestaande steunmaatregelen.

Zo werd opnieuw contact opgenomen met het Kabinet van Minister Clarinval met betrekking tot de verlenging van het Dubbel Overbruggingsrecht voor onze sector.
Via UNIZO hebben we bevestiging gekregen dat dit voor onze sector verlengd zal worden voor de maand mei. Van zodra we hier de officiële bevestiging van het kabinet over ontvangen houden we jullie hier meteen van op de hoogte.

Met het Kabinet van Minister Dermagne werd contact opgenomen met betrekking tot het verlengen van de Tijdelijke Werkloosheid vanwege Corona.
Vanuit de sector vragen we dit tot en met juni 2022, al beseffen we dat de overheid slechts kwartaal per kwartaal beslist.
We hebben aan dit Kabinet ook overleg gevraagd met betrekking tot de recuperatie van de RSZ om verduidelijking te krijgen op enkele prangende vragen.
Dit overleg werd bevestigd aan de cockpit.
Uiteraard blijven we ook aandringen op het praktisch opzetten van het tegoedbonnenfonds en een snel zicht op de lancering hiervan.
Ondanks bepaalde berichten in de media is het duidelijk dat er inderdaad vraag is naar reizen, de ‘goesting’ is er, maar gezien de vele onzekerheden blijven de effectieve reserveringen achterwege. Het spreekt dan ook voor zich dat we absoluut een verlenging van de steunmaatregelen nodig hebben.

IATA
Op de APJC-meeting van deze week werd ook uitvoerig gekeken naar de problematiek van de IATA Financial Criteria.
Voor dit jaar werd er een uitzondering voorzien. Dit ontslaat IATA-kantoren niet van de verplichting om tijdig hun balansen te rapporteren zoals voorzien.
Voor de criteria met betrekking tot volgend jaar is er een werkgroep opgezet die dit evalueert en voorbereidt om mogelijk daar ook een aangepaste manier van werken op te zetten in overleg met IATA.

Opleidingsplatform
Opleiding is belangrijk binnen het kader van het verder professionaliseren van onze sector. Binnen dit kader en binnen het dossier van de recuperatie van de RSZ is dus ook een breed aanbod nodig voor de volledige sector.
Achter de schermen is er hard gewerkt aan het opzetten van dit geheel. Normaal zouden we op 3 mei moeten kunnen live gaan.
Ondertussen raden we jullie wel aan om alle gevolgde opleidingen, seminars, enz… alvast zeker bij te houden.

Stand van zaken Travel Task Force
IATA presenteerde tijdens deze meeting de IATA Travel Pass waar we reeds over informeerden. Tegen mei zouden ze klaar zijn voor een volledige uitrol hiervan. Het geheel loopt vandaag nog vast op toestemming van lokale overheden om dit uit te rollen. Volgende week is er een extra webinar met de overheden gepland om hier goedkeuring voor te krijgen. Uiteraard houden we je hier van op de hoogte. Ondertussen kan je alvast eens gaan kijken in de appstore om de app te gaan downloaden.
Al onze praktische vragen werden eveneens geagendeerd en besproken, al blijven de antwoorden hierop voorlopig vaag.
Vanuit een epidemiologisch standpunt blijft de situatie nog steeds zeer fragiel, zowel in België als elders. De cases met de Indiërs en de Indische variant die via Frankrijk het land zijn binnengekomen ondanks verschillende keren te zijn getest, helpt de zaak niet vooruit.
Een sprankje hoop echter, men wil vooruitgang boeken. Het idee van een "safe travel corridors" voor deze zomer of bilaterale overeenkomsten tussen landen die voldoende gevaccineerd zijn en waar de epidemiologische situatie onder controle is krijgt bijval. Hierdoor zouden quarantaines voor gevaccineerde reizigers kunnen worden vermeden. Ook het Europese Groene Certificaat is volgens de aanwezigen op de goede weg en zou medio juni moeten kunnen worden ingevoerd. Minister Sophie Wilmes benadrukte gisteren tijdens een parlementaire zitting echter dat het aan het land is om te beslissen of het al dan niet wordt aanvaard, ook al beveelt Europa het aan. De luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens en de grote Belgische organisatoren evenals alle vakverenigingen en actiegroepen oefenen enorme druk uit om dit te kunnen omzetten.
Binnen het kader van een heropstart van het reizen vraagt men ons wel om al onze klanten aan te moedigen om steeds de ‘social distancing’ te respecteren en dit in alle fases van de reis. De luchthavens doen er alles aan om dit veilig te kunnen laten verlopen, maar persoonlijk gedrag blijft kritisch.