UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 17 – 26 april 2021)

Steunmaatregelen
Vlaams Beschermingsmechanisme

Vorige vrijdag klokte de Vlaamse Regering af voor een verlenging van de steunmaatregelen vanwege Corona.
Binnen dit kader werd het Vlaamse Beschermingsmechanisme verlengd voor de maanden mei en juni.
Men valt echter terug op de 10%-regel en houdt niet vast aan de 15%-regel die blijkbaar enkel geldig was voor de maand april. We blijven hier lobbyen om deze alsnog te verhogen. Gezien de budgettaire situatie is een en ander echter niet evident.

Dubbel Overbruggingsrecht

Betreffende het Dubbele Overbruggingsrecht voor onze sector willen we een en ander helder hebben aangezien een eerdere communicatie mogelijke verwarring kan scheppen.
Het Dubbele Overbruggingsrecht is wel degelijk bevestigd voor onze sector voor de maand mei.
Er is eveneens een juridisch kader wat een verlenging richting juni mogelijk maakt. Die verlenging moet echter maandelijks onderhandeld en afgeklokt worden. Hiervoor is vandaag dus nog geen akkoord.

RSZ-korting voor de reissector, Overleg met de Kabinetten van Dermagne en Vandenbroucke

Zoals we reeds eerder meldden heeft de Federale Regering een maatregel goedgekeurd die aan onze sector een RSZ-korting toekent. Deze maatregel vervangt de eerder beloofde “werksubsidiëring” die sneuvelde op een beslissing van de Raad van State.

Concreet is er een budget van 30 miljoen euro ter beschikking gesteld voor deze maatregel.
Het handelt om een RSZ-recuperatie van Q2 en Q4 van 2020 evenals Q1 en Q2 van 2021 met een optie voor Q3.
Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om ook Q3 veilig te stellen.

Om hierop aanspraak te kunnen maken moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. De tekst zelf was echter op een aantal punten niet duidelijk en daartoe hadden we als sector met de cockpit overleg met de Kabinetten van Dermagne en Vandenbroucke.

De aanvraag kan gebeuren tot en met 30 juni 2021.

Betreffende de opleidingen is het nu duidelijk dat jullie deze als werkgevers moeten aanbieden.
Jullie dienen ook te kunnen aantonen dat het aanbod er is. Dit is wat in aanmerking genomen zal worden voor het toekennen van deze steunmaatregel.
Hiervoor zijn ook alle nodige stappen genomen en wordt het platform begin volgende week gelanceerd.
Hier zijn opleidingen opgenomen die zowel commercieel als academisch van aard zijn.
De opleidingen zullen aangeboden worden op basis van het aanbod van Cevora, VDAB, Forem, Bruxelles Formations evenals opleidingen eigen aan de sector en opleidingen via commerciële partners.
Ook interne opleidingen en studiereizen worden gezien als opleidingen. Belangrijk is dat er hier ook een goed overzicht van wordt bijgehouden.

De vraag betreffende gelijk aantal FTE in Q1 en Q2 werd ook verduidelijkt.
De geest van de tekst vraagt uiteraard dat de tewerkstelling behouden blijft en bij voorkeur groeit. Al zal dit laatste afhangen van de marktsituatie, waarvan we allen hopen dat deze zich snel zal herstellen.
Het betreft hier een engagement van de werkgever.
De effectieve tewerkstelling mag niet afnemen.
Hiertoe wordt er gekeken naar de actieve FTE per juridische eenheid en het aantal uren in MUGLOB die gelijk moeten zijn.
Indien deze toch zouden minderen omdat werknemers vertrekken omwille van pensioen, brugpensioen of nieuwe opportuniteiten moet de werkgever dit kunnen staven bij vragen van de FOD. Ontslag kan enkel om dwingende reden tijdens deze periode.

Op basis van de voorlopige cijfers en inschattingen zal de huidige maatregel over de betrokken kwartalen 28 miljoen van de voorziene 30 miljoen kosten. De evaluatie wordt later gemaakt en zoals voorzien in de tekst kan men dan alsnog naar Q3 van 2021 kijken om de maatregel te verlengen.

De vraag betreffende de verlenging van de Tijdelijke Werkloosheid vanwege Corona ligt op tafel en wordt verder besproken.

Package Travel Directive

Deze week vond er eveneens een overleg plaats met de Belgische liaison voor het Fit 4 Future programma waar de eerste aanzet werd gegeven met betrekking tot de herziening van de Package Travel Directive, de Pakketreizenwet. Deze zal zijn vervolg kennen.

WTTC-Forum

Deze week namen we virtueel deel aan het WTTC-congres in Cancun waar enkele belangrijke sprekers uiteraard hun licht lieten schijnen op de huidige crisis, maar eveneens richting toekomst keken.