UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 3 – 18 januari 2021)

Beste leden,

Vanuit de koepel VVR-UPAV geven we jullie zoals gewoonlijk een update van de afgelopen week mee.

Overleg met de Kabinetten:

Zoals jullie konden lezen is er een overleg geweest met de ministers Vervoort, Trachte en Clerfayt betreffende de aankondiging van een budget van 73,5 miljoen euro voor de sectoren die in moeilijkheden verkeren en waar wij als reisbureau- en reisorganisatorensector deel van uitmaken. Het zou gaan om een steun van tussen de 5 000 en 36 000 euro, afhankelijk van de daling van de omzet in de laatste drie kwartalen van 2020 ten opzichte van 2019 en het aantal werknemers in de betrokken onderneming. De praktische uitwerking laat nog even op zich wachten, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Tijdens het overleg met het Kabinet van Minister Dermagne werd het oprichten van een tegoedbonnenfonds verder besproken. Het betreft de B2C tegoedbonnen die onder het MB van 19 maart 2020 werden uitgegeven. Het Kabinet begrijpt de urgentie hiervan en heeft meteen een vervolgmeeting ingepland. Maandag komen de vertegenwoordigers van de sector samen met Assuralia, de verzekeraars en het kabinet om dit dossier verder te bespreken. Hetzelfde Kabinet gaat eveneens over de dossiers met betrekking tot de verlenging van de Tijdelijke Werkloosheid vanwege Corona en het dossier rond de ondersteuning werk. Dit geheel zou normaal vandaag door de Kern bekrachtigd worden. Onder invloed van de hele thematiek met betrekking tot niet-essentiële reizen is het mogelijk dat wij het officiële antwoord pas volgende week zullen ontvangen, maar we houden jullie op de hoogte.

Begin deze week bevestigde het Kabinet van Minister Clarinval het dubbele overbruggingsrecht voor onze reisbureau- en reisorganisatorensector. Het Kabinet nam op onze vraag ook het initiatief om de Sociale Secretariaten hier helder over te informeren zodat de vragen die we hierover ontvingen zouden moeten opgelost zijn.

Andere lopende dossiers:

We maken vooruitgaan in het dossier van de BTW circulaire waar we ondertussen op basis van onze vragen reeds een aantal antwoorden van specialisten ontvingen alvorens terug te koppelen naar de administratie.

Ook voor wat betreft de FSMA laten we de zaken niet rusten en hopen we binnen het kader van dit dossier in de loop van volgende week meer informatie te ontvangen.

Daarnaast hebben we een belangrijke eerste stap gezet met betrekking tot het bekijken van het uitrollen van de CERTA-label dat reeds in Franstalig België bestaat en wat mee deel uitmaakt van het relanceplan voor onze sector. Ook hier is de vervolgmeeting reeds ingepland voor februari.

Uiteraard heeft het nieuws van de dag en de vraag om niet-essentiële reizen te verbieden onze agenda’s sterk beïnvloed. Zo hebben we de betrokken kabinetten optimaal proberen te informeren binnen het kader van dit dossier en ook onze bedenkingen meegegeven. Uiteraard hebben we ook de vragen van verschillende media. Het nieuws van deze week heeft ons erg bezig gehouden, zowel met het verstrekken van informatie aan de kabinetten en persinterviews, als met vragen van leden: de telefoon heeft opnieuw roodgloeiend gestaan.

Bedankt ook aan allen die opnieuw mee hun steentje bijdroegen. Els, Laurence, Tim en uiteraard alle anderen. Dankjewel!

Het is niet steeds evident, maar laten we samen blijven werken aan onze toekomst en zoals Robrecht Willaert (Travel Magazine) het omschreef, na het blauw licht, het moeilijkste stuk van de nacht, als je met de auto ’s nachts reist, net voor de zon opkomt is het moeilijkste. Nadien komt de zon op en laten we dus ook optimistisch naar de toekomst kijken, onze toekomst.

22 januari 2021