UPDATE – Corona-crisis verslag van de afgelopen week (week 47 – 16 november 2020)

Beste leden,

Naar aanleiding van onze eerdere vragen aan de administratie en ontmoeting met het Minister van Peteghem van 10 november laatstleden werd de Circulaire 2020/C/44 betreffende de nieuwe btw-regeling voor onze sector uitgesteld tot januari 2022. De implementatie hiervan was oorspronkelijk voorzien voor april 2021. We gaan nu verder met de sector en de FOD financiën aan de slag gaan om de omzetting ervan in goede banen te leiden. Hier was reeds overleg over met de andere vakverenigingen en dat zal dan ook verder gezet worden. We houden jou hiervan uiteraard op de hoogte.

Louter informatief vinden jullie hier het bericht dat we van de administratie mochten ontvangen.

We ontvingen deze week ook positieve feedback van de Kabinetten van Ministers Clarinval, Vandenbroucke en Dermagne met betrekking tot onze vragen voor het verlengen van het dubbele overbruggingsrecht, extra ondersteuning met betrekking tot RSZ en Patronale lasten. De thema’s liggen op tafel bij de Kern, worden besproken en we hopen hier snel concreet feedback te ontvangen.

Maandagochtend hadden we een uitgebreid overleg met het Kabinet De Bleeker (Staatssecretaris voor onder andere Consumentenzaken) betreffende de Pakketreizenwet, de verzekering insolventie, de corona-tegoedbonnen en het luik rond de richtlijn betreffende de verkoop van verzekeringen als nevendiensten (FSMA). We vragen concreet het uitstellen van het invoeren van deze richtlijn, evenals het aanpassen van het minimumbedrag wat vermeld wordt waarbij België zich strenger heeft opgesteld dan de Europese richtlijn voorschrijft.

Daarnaast hebben we deze week nuttige contacten met de European Travel Commission en de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s om samen te werken aan de relance, de heropleving van onze sector. Binnen het kader van het kijken naar de toekomst werd gekeken naar een sterk label voor de gehele reisbureau- en reisorganisatorensector. Het CERTA-label dat vandaag reeds in Wallonië bestaat is hier een zeer degelijke basis.

De “cockpit“, waar alle vakverenigingen samen werken met enkele ondernemers zoals bijvoorbeeld Ronny Baeyens van Connections krijgt vanuit de politiek positieve signalen met betrekking tot de gezamenlijke dossiers die de cockpit indiende. Met name, op het vlak van ondersteuning van werkgelegenheid, zodat onze mensen opnieuw aan de slag kunnen en onze ondernemers zich kunnen voorbereiden op 2021. Het dossier loopt reeds sedert deze zomer en vraagt het nodige geduld, diplomatie en lobbywerk. Een speciale dank aan Stéphane, die ons hierin helpt en begeleidt.

Tot slot hebben we deze week ons “lobby”-document (de versie van november) een nieuwe update gegeven. Hierin bundelen we onze “facts & figures” met onze uitgewerkte en onderbouwde voorstellen die we naar de verschillende kabinetten uitzenden. Dit document wordt door de verschillende kabinetten bijzonder gewaardeerd en gebruikt omdat het heel helder de knelpunten aantoont en meteen mogelijke oplossingen naar voor schuift.

Met het oog op de toekomst zijn we op zoek naar leden die graag willen aansluiten bij de bestaande werkgroepen en mee willen werken aan het verder uitbouwen van onze visie, strategie, concrete aanpak van verschillende dossiers. Dit zal helpen om het lobbywerk nog meer te ondersteunen, nog beter te onderbouwen en onze sector verder te versterken naar de toekomst toe:

  • Praktische uitvoering van de btw-circulaire
  • Duurzaam toerisme
  • Waar staan we binnen 5 jaar? Hoe worden we volledig hybride?
  • Digitalisering, reizigers online en offline optimaal bedienen…
  • Uitgaand en inkomend toerisme aanbieden, meer België aan Belgen aanbieden…

Wil je mee deel uitmaken van de oplossing en hier mee aan werken, twijfel dan niet, zend gewoon een mailtje naar info@vvr.be en we contacteren jou. Dankje!

Ook nog een speciale dank aan Ilse, Elke, Yves, Jan en Tom voor hun inzichten en steun deze week. Bijzonder gewaardeerd.

Je VVR-team