UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 49 – 30 november 2020)

Beste leden,

Verslag van de afgelopen week

Zoals jullie in onze nota konden lezen ijveren we reeds lang voor een interkabinetaire werkgroep voor onze sector. We waren dan ook verheugd dinsdag te mogen noteren dat onze Vlaamse Minister voor Toerisme Zuhal Demir dit geheel ook ondersteunt en hier een helder standpunt in nam. We zullen hier graag pro-actief aan meewerken en dit geheel ook ondersteunen.

Tijdens de vergadering van de Sociale Commissie bij UNIZO werden heel wat dossiers besproken. Belangrijk voor onze sector is het luik van de compensatie van de RSZ en Patronale Lasten. Op dit ogenblik is hier enkel de nace-code van de reisbureaus opgenomen. We hebben aangedrongen om ook de code van de reisorganisatoren toe te voegen. Deze zouden mogelijk mee opgenomen worden op de lijst van de codes ofwel via een KB als toeleverancier meegenomen worden. Het is nog even wachten op de teksten, maar we volgend dit mee op.

Aangezien we vragen kregen betreffende mogelijke terugvordering van het overbruggingsrecht hebben we hier ook helderheid in gevraagd. Het standpunt is duidelijk: een toegekend overbruggingsrecht mag niet teruggevorderd worden indien het te goeder trouw is aangevraagd en uitbetaald.

Overleg Kabinet Dermagne en Kabinet Vandenbroucke

Vanuit de cockpit worden 3 belangrijke dossiers aangestuurd, met name het geheel van de RSZ en Patronale Lasten, de noodzakelijke verlenging van de tijdelijke werkloosheid van wegen corona en de overbrugging werkgelegenheid. Tijdens een lang overleg werden alle kaarten nog eens duidelijk op tafel gelegd waarin een en ander steeds concreter werd. De nood naar concrete acties werd er nogmaals onderstreept.

Op vraag van de Kabinetten van de Vice-Ministers worden nog extra data en informatie aangeleverd. We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Overleg kabinet Wilmes (BuZa)

We hadden een nieuw overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Kabinet Wilmes. Zij bevestigden ons nogmaals dat de PLF (het zelfbeoordelingsformulier) geldig blijft en dat enkel dit document de basis vormt om te beoordelen of een quarantaine bij terugkeer van de reis verplicht is. Het kabinet is zich ervan bewust dat de Eerste Minister niet duidelijk is geweest in zijn communicatie naar het grote publiek en heeft contact opgenomen met de bevoegde diensten om hen hierover te informeren. Wij moedigen jullie aan om langs jullie kant hetzelfde in de communicatie met jullie klanten te doen. Zoals we eerder aangaven. Reizen is vandaag opnieuw mogelijk, het gedrag van eenieder is hierin belangrijker dan de locatie. Het respecteren van de sanitaire maatregelen en het houden van afstand is kritisch. In dit verband zenden we jullie graag de aanbevelingen van de Europese Unie op het gebied van grensoverschrijdend reizen door. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_nl

Directiecomité Sectoren UNIZO

Op de agenda stonden onder andere een update met betrekking tot de huidige Corona-situatie, het moratorium faillissementen, “Alle Hens aan Dek” van de Vlaamse Regering, de aanloop van het IPA, de problematiek van de minnelijke invorderingen, de Brief van Minister Crevits addenda discriminatie en het Pamflet Stadstol Brussel. Eveneens op de agenda stond een punt dat we ook reeds bij het Kabinet van Minister Van Peteghem aankaartten tot betrekking van de verlenging van de waarborg overbrugging. Hier zijn goede signalen dat dit van 3 naar 5 jaar zou verlengd worden.

Standpunt van de reissector in de media naar aanleiding van het VVR-persbericht

Naar aanleiding van een persbericht in aantocht van de kerstvakantie, werd onze CEO, Koen van den Bosch, verschillende malen gevraagd voor een interview in verschillende media. Dit enerzijds om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden om veilig te reizen en anderzijds als reactie op de recente uitspraken van het overlegcomité.

Hieronder vind je de links naar de verschillende artikels waar we de consument willen overtuigen dat reizen an sich niet gevaarlijk is, maar je gedrag tijdens het reizen belangrijk is. Iedereen kan en mag reizen zolang men zich aan de regels houdt, met o.a. het invullen van de Passenger Locator Form met de zelfevaluatie vragenlijst.

26/11/ 2020 – Artikel HBVL

De interesse voor zonnige bestemmingen als Dubai en de … “Dat klopt, maar zowat de hele wereld is rood”, zegt Koen van den Bosch van de …

Link naar het artikel op HBVL

16/11/2020 – Artikel HLN
“Het reisverbod is er nu niet meer en we zien veel interesse om te reizen maar nog zeer weinig boekingen.” … “de sneltest de snelste en beste richting is om te volgen.” … “Ik zie wel de mogelijkheid om het vaccin in het gele boekje – het internationale bewijs van inentingen – op te nemen. Als je dan naar een bepaald land wil dat een vaccinatie vereist, kan je het gele boekje voorleggen.”

Link naar het artikel op HLN

28/11/2020 – Interview ATV
“De politici hebben enkele straffe uitspraken gedaan, hopelijk volgen op die straffe uitspraken gerichte steunmaatregelen voor onze sector om deze moeilijke periode te overbruggen”, zegt Koen van den Bosch, CEO van de Vlaamse Vereniging voor Reisbureaus.

Link naar het interview voor ATV

Corona-steunmaatregelen: verlenging van de handelshuurlening

Ondernemingen die moeite hebben met hun huur in te lossen kunnen beroep doen op de handelshuurlening. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits verlengt de termijn daarvan tot zes maanden.

De handelshuurlening vertrekt vanuit een vrijwillige overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Als de verhuurder bereid is een of twee maanden huur kwijt te schelden, past de overheid via een lening vier maanden huur bij. Daardoor loopt de periode die de huurder kan overbruggen op tot zes maanden, terwijl dat voordien vier maanden was.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening

Eindejaarspremie paritair comité 200

Het einde jaar nadert. Volgens paritair comité 200 wordt een eindejaarspremie uitgekeerd aan de werknemers. We overlopen nog eens een aantal vragen die jullie hier mogelijks over hebben:

  • Wie heeft recht op een eindejaarspremie?
  • Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?
  • Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Alle informatie details vind je terug op de website van Securex.
Momenteel geldt er geen gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie, ongeacht de reden van werkloosheid (tijdelijke werkloosheid overmacht of economisch). Dit betekent, dat de dagen werkloosheid zullen afgetrokken worden van de eindejaarspremie.

Als werkgever, kan weliswaar opteren om zelf de dagen werkloosheid gelijk te stellen ten gunsten van je werknemer. Als je dit wenst te doen, neem even contact op met je sociaal secretariaat die je hier meer informatie over kan geven.

Volgens de laatste informatie van de regering zou de RVA tussenkomen en een compensatie betalen. Maar het staat vast dat dit het financiële verlies van de benadeelde werknemers niet volledig zal compenseren

Top

Dank aan Elke, Dirk, Tom, Anne, Pieter en Veronique voor de fijne inzichten en steun.

Betreffende de werkgroepen zullen we jullie in de loop van volgende week berichtten.

Je VVR-team