UPDATE – Corona-crisis – Verslag van de afgelopen week (week 51 – 14 december 2020)

Beste leden,

Het was best opnieuw een drukke week in de onderhandelingen binnen het kader van extra ondersteuning ter overbrugging van deze moeilijke periode

Maandag aanvaardde de Raad van Bestuur van Cevora het plan van onze sector met het oog op het “up”skillen en “re”skillen” van onze mensen om ze zo klaar te stomen voor een nieuwe toekomst, een toekomst waarin het toerisme duurzaam evolueert en digitaliseert. De kosten die hiermee gepaard gaan zullen gedragen worden door het PC200 dat ook Cevora voorziet van budgetten. Dit is een belangrijke stap in het proces voor de ondersteuning werk die door de cockpit onderhandelt wordt in het belang van alle reisbureaus en reisorganisatoren.

Dinsdag werd er nog druk overlegd met de Kabinetten van De Croo, Vandenbroucke, Dermange en Wilmes met betrekking tot de verplichte quarantaine. We vroegen onze beleidsmakers om dit niet radicaal door te voeren. Er zijn landen die laten testen voor je als reiziger mag terugkeren. Quid voor zakenmensen op wie de impact van zulk een beslissing erg zwaar is? We benadrukten vooral het belang van het gedrag versus de locatie en vroegen voor een degelijke opvolging van het gebruik van het PLF-formulier, homologeren en implementeren van sneltesten en een wekelijks consequent updaten van de gegevens op de website van Buitenlandse Zaken en uiteraard duidelijk vaccinatieplan. Lees hier ons persbericht hierover.

Woensdag ontvingen de Secretaris Generaal van UPAV, Anne-Sophie Snyers en Gedelegeerd Bestuurder van VVR, Koen van den Bosch een “Laurier Pagtour” voor hun stille werk achter de schermen. Het spreekt voor zich dat dit een erkenning is voor de teams van UPAV en VVR in het bijzonder die achter de schermen iedere dag het beste van zichzelf geven, maar eveneens voor al de leden en anderen die meehelpen, meewerken, enz… om de resultaten te halen. We willen dan ook PagTour bedanken voor deze mooie erkenning.

De werkgroep rond schoolvakanties bracht de belangrijkste knelpunten samen die nu verder uitgewerkt worden om dan bij de betrokken kabinetten aan te kaarten en oplossingen voor te zoeken. Indien je hier nog wil aansluiten kan je steeds contact opnemen met het secretariaat.

Donderdag vond zoals steeds de cockpit plaats waar de lopende dossiers werden opgevolgd. Deze dossiers zijn in het belang van de gehele sector, groot en klein en zouden ons een belangrijke stap vooruit moeten kunnen plaatsen. Een en ander wordt dezer dagen besproken op de kern en we kijken dan ook uit naar het resultaat. Het feit dat de Raad van Bestuur van Cevora ons dossier goedkeurde geeft dit dossier sowieso een duw in de rug en geeft goede hoop. Daarnaast werd ook opvolging gegeven met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid die bevestigd is tot en met einde maart 2021. Ook hier is er een draagvlak om dit te verlengen tot en met Juni 2021, echter, men wil dit per kwartaal evalueren en men zal hier dan ook pas in de loop van januari een finale beslissing in nemen.

Vandaag vrijdag heeft het overlegcomité opnieuw plaats gevonden. De premier richtte zijn discours rechtstreeks naar reizigers en potentiële reizigers. Wanneer hij het had over de getroffen sectoren sloeg hij onze sector echter over. Niet Belgen moeten een negatieve test voorleggen om het land binnen te komen. Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone zal een quarantaine van 7 dagen van toepassing worden inclusief een verplichte test op het einde van deze periode. UPAV en VVR zullen blijven ijveren dat gedrag belangrijker is dan locatie en blijven er op aandringen bij iedereen om dit te respecteren. We blijven aandringen op het invoeren van sneltesten zodat controle makkelijker wordt en toegankelijker. Het is uiteraard onbegrijpelijk dat buitenlanders met een negatieve test wel het land binnen mogen mits het voorleggen van een negatieve test en dat dit niet zou gelden voor Belgen die naar het buitenland reisden. We zullen blijven aandringen bij de overheid om voor onze sector perspectief te krijgen.

We blijven benadrukken dat gedrag belangrijker is dan locatie en dringen er bij iedereen op aan om dit te respecteren. We volgen dit dossier uiteraard verder op en houden jullie op de hoogte van het eventuele vervolg in deze.

Steunmaatregelen in Brussel
Brussel kent eindelijk nog extra steunmaatregelen toe voor bedrijven en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. Ook de reisbureausector is mee opgenomen in het geheel. Hiermee wordt een belangrijke vraag van UPAV en VVR en hun leden eindelijk beantwoord. Meer info.

Opnemen Vakantiedagen
Vraag uw medewerkers om voor eind december hun vrije dagen op te nemen. Als dit niet gebeurt, kunnen er strafrechtelijke of administratieve sancties worden opgelegd, variërend van 150 tot 3.000 euro.

Jouw bedrijf heeft dit jaar meer dan waarschijnlijk gebruik gemaakt van de tijdelijke werkloosheid: dit sluit de verplichting om de wettelijke verlofdagen op te gebruiken niet uit. Er kan immers geen tijdelijke werkloosheidsuitkering worden toegekend voor het saldo van deze dagen van betaald verlof. Meer informatie kan worden verkregen bij jouw sociaal secretariaat, dat waarschijnlijk al heeft gecommuniceerd met betrekking tot dit geheel.

Oproep tot positieve getuigenissen
Wij zijn op zoek naar positieve getuigenissen van diegenen onder jullie die ondanks deze moeilijke periode toch reserveringen maken en mogelijk zelfs nieuwe zaken ontwikkelen. Een korte video, een foto, een korte alinea, het maakt niet uit. Gewoon een getuigenis van steun, advies voor degenen voor wie het iets ingewikkelder is en dit als inspiratie. Stuur het allemaal naar ons op info@vvr.be. Dankje!

Onze sector in de media
Nieuwsblad – Vakantie blijft nog lang geen goed iee, waarschuwen experts, maar wanneer mogen we dan wel op reis? Lees het artikel hier.

Je VVR-team