UPDATE – Vlaams Beschermingsmechanisme opgetrokken naar 15% – Verslag van de afgelopen week (week 12 – 22 maart 2021)

Beste leden,

Ontmoeting Kabinet Crevits
Dinsdag hadden we een uitgebreid overleg met het Kabinet van Minister Crevits met betrekking tot de Vlaamse Steunmaatregelen voor onze sector.
Het kabinet bevestigde nogmaals dat men er alles aan doet om binnen het kader van de budgettaire mogelijkheden alle getroffen sectoren en dus ook de reisbureau- en reisorganisatorensector maximaal te ondersteunen.
Binnen dit kader kregen we bevestiging dat de Globablisatiepremie op 1 april zal opengezet worden voor aanvraag.
We verwijzen hierbij naar de simulator (D-Evram 23 van 12 maart 2021) die werd opgemaakt zodat je hierin je best mogelijke opties kan bekijken.
We kregen ook formeel bevestiging dat voor de maand april de steun vanuit het beschermingsmechanisme wordt opgetrokken van 10 naar 15%. Ook het plafond zal voor de maand april opgetrokken worden.
Het referentiejaar blijft 2019 aangezien dit het laatste normale jaar was.
Verder bekeken we eveneens verschillende extra maatregelen.
Zo wordt onder andere onderzocht hoe de heropstartlening voor onze sector ook van toepassing zou kunnen zijn. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Brusselse steunmaatregelen
Wat Brussel betreft ontmoeten we op woensdag 31 maart opnieuw staatssecretaris, mevrouw Trachte.
De discrepantie tussen de steun in Vlaanderen en Wallonië blijft daar uiteraard op de agenda staan. Doel moet zijn om ook voor Brussel een grotere enveloppe ter beschikking te krijgen voor onze sector.
Jouw opmerkingen en voorstellen zijn meer dan welkom.

Coronacommissariaat, contact met Pedro Facon
Zoals aangegeven hebben we op basis van het contact met het Kabinet van Thomas Derminne (verantwoordelijke voor de relance) onze volledige nota bijgestuurd. We hebben deze opgesplitst in een luik “Managing the crisis”, een “exitplan” en een deel “relance”. Het spreekt voor zich dat er tussen de verschillende onderdelen een geheel of gedeeltelijke overlap bestaat. Hierbij zullen bepaalde delen op een gegeven ogenblik in belang afnemen terwijl anderen net in belang zullen toenemen. Binnen dit kader hebben we ook contact gehad met coronacommissaris, Meneer Facon. Het exitplan voor onze sector werd hem reeds overhandigd en we kijken nu ook uit naar een overleg om dit te bespreken. Noteer dat er binnen dit kader ook reeds overleg was met BATA om een en ander af te stemmen en beiden op dezelfde belangrijke toetsen te blijven duwen.

Package Travel Directive – Pakketreizenwet
Zoals eerder aangegeven is het managen van deze crisis één ding, het is echter ook belangrijk om vooruit te kijken en het wettelijk kader zo snel mogelijk te herbekijken. De Europese Commissie wou dit geheel pas in 2022 ten gronde analyseren. Via onze lobbying (ook via UNIZO, UCM) zijn we blijven aandringen om dit zo snel mogelijk te doen.
Daartoe werd de piste van het Fit For Future (F4F) programma behandelt (F4F is een high-level experten platform welke de Europese Commissie bijstaat).
We zijn er eerst en vooral in geslaagd om de Package Travel Directive (PTD) op te laten nemen op het Fit For Future (F4F) platform.
Dat is goed nieuws omdat dat wil zeggen dat het platform, voorgezeten door VC Sefcovic, de PTD zal bekijken en een opinie afleveren over de PTD.
Meer info via: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_en
Daarmee hebben we de Package Travel Directive opnieuw op de EU radar gezet en kunnen we verder blijven pushen voor een aanpassing.
In tweede instantie is de standpuntnota Europees voorgelegd aan SMEunited.

Opleidingen
We verzonden eerder deze week onze enquête betreffende de opleidingen en dit om het geheel nog meer aan te laten sluiten aan jullie verwachtingen. Indien je nog niet antwoordde op deze enquête, neem dan even de tijd hiervoor via deze link. De lancering is gepland voor na de paasvakantie en we kijken dan ook uit naar jouw feedback.

Dubbel Overbruggingsrecht
Zoals we woensdag via sociale media reeds meegaven bevestigde Minister Clarinval het dubbel overbruggingsrecht opnieuw voor onze sector voor de maand april. We blijven uiteraard aandringen op een verlenging voor de komende maanden en houden jou hiervan op de hoogte.

Onafhankelijke studie stelt reisverbod in vraag
Zoals deze morgen reeds meegegeven in ons D-evram 27 en onze online blog, kijken wij met veel belangstelling naar een nieuwe academische studie waarin vraagtekens worden geplaatst bij de relevantie van de handhaving van het verbod op niet-essentiële reizen als een essentiële maatregel om de verspreiding van het virus te beperken. Deze studie onderstreept het niet proportionele karakter van deze maatregel, zowel op juridisch, epidemiologisch als economisch vlak…
De studie werd opgemaakt door een voornamelijk Franstalig panel van wetenschappers en juristen:
Christine Dupont (Bio-ingénieure, UCLouvain), Raphaël Jungers (Polythechnique, UCLouvain), Vincent Laborderie (Politologue, UCLouvain), Audrey Lackner (Avocate au Barreau de Bruxelles), Elisabeth Paul (Santé Publique, ULB), Damien Scalia (Juriste, ULB), Pierre Schaus (Polytechnique, UCLouvain), Dave Sinardet (Politologue, VUB & Univ. St-Louis), Nicolas Thirion (Juriste, ULiège), Edoardo Traversa (Juriste, Président de l’Institut d’Etudes européennes, UCLouvain), Erik Van den Haute (Juriste, ULB), Jonathan Wildemeersch (Juriste, ULiège)
De studie geeft aan dat België, door zijn centrale ligging in Europa, in 2020 niet minder dan 142 000 grensarbeiders telde. Er wordt ook op gewezen dat 36% van de Belgische bevolking op minder dan 25 km van een grens woont die zij vandaag dagelijks kunnen overschrijden en dit zonder enige vorm van controle.
Ondanks het verbod op niet-essentiële reizen blijft België een land met veel verplaatsingen zowel in het binnenland als over de landsgrenzen heen.
Uit deze studie blijkt zelfs dat het contraproductief en riskant is om een dergelijke maatregel aan de vooravond van de paasvakantie te handhaven en dit zelfs tegen het licht van toenemende besmettingen zoals we die nu kennen.
De vrijetijdsreizen zijn het makkelijkst te controleren (PLF, PCR-tests, snelle tests) en het veiligst dankzij de thans beschikbare instrumenten en de maatregelen die door alle actoren in de sector zijn genomen. Bovendien kan het voorkomen dat we opnieuw geconfronteerd zullen worden met een concentratie van veel mensen in de populaire vakantieoorden in België.
Deze analyse en informatie in deze neutrale studie staat in sterk contrast met de informatie die steeds naar buiten gebracht wordt met betrekking tot reizen. Haar neutrale karakter, haar objectieve argumenten en de voorstellen die zij bevat versterken onze vraag voor het opzeggen van het reisverbod en een concreet exit-plan.
VVR hoopt dat deze studie ernstig in overweging zal worden genomen tijdens de komende regeringsvergaderingen, evenals de 11 constructieve maatregelen die door deze groep deskundigen worden voorgesteld op hun blog: “onze mesures constructives pour une gestion agile de l’épidémieLe blog du #covidrationnel
Gesterkt door deze onafhankelijke studie herhaalt de VVR haar verzoek aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om het verbod op vakantiereizen zo snel mogelijk op te heffen, te zorgen voor een goed systeem van testen en opvolging en enkel indien noodwendig quarantaine in geval van bijvoorbeeld reizen naar gebieden waar het virus meer circuleert dan in België.
De VVR blijft dan ook aandringen op een gedegen exit-plan.
Wij hebben deze onafhankelijke studie, die woensdag in de pers is verschenen (zie hieronder), aangegrepen om de regering nogmaals aan te spreken op het achterhaalde, contraproductieve en illegale karakter van het reisverbod dat België nog steeds oplegt. Een kopie van ons persbericht en van deze studie zijn woensdagavond aan minister Vandenbroucke overhandigd.

Jouw VVR-Team