Maandoverzicht januari 2022

Onderhandelingen voor verlenging van de steunmaatregelen voor de reisondernemingen, het uitpluizen van de nieuwe btw-circulaire voor reisbureaus en deze ondertussen in verstaanbare taal omzetten, onderhandelingen met de minister over de schoolreizen, de maandelijkse bijeenkomst van de Travel Task Force en ondertussen een keurlabel voor reisondernemingen heruitvinden en nationaliseren met ondersteuning van de politiek. Dit is slechts een greep uit onze activiteiten waar we dagelijks aan sleutelen gezien de steeds wijzigende omstandigheden. We houden jullie op de hoogte van de hoofdpunten van de afgelopen maand via deze blog. Als lid ontvang je deze updates via onze wekelijks nieuwsbrief.

Verlenging van de steunmaatregelen voor de reisondernemingen

Er vond overleg plaats met het Kabinet Dermagne en Vandenbroucke met betrekking tot het verlengen van de steunmaatregelen voor onze sector. Het was een constructieve vergadering waarop een degelijke analyse van de huidige situatie voor onze sector werd voorgesteld. Er werd ook vooruit gekeken naar de verschillende mogelijkheden tot extra maatregelen en verlenging van bestaande maatregelen voor onze sector. Om deze vraag tot verlenging te ondersteunen deze we een bevraging bij onze leden over de marktsituatie.

Btw-circulaire voor reisbureaus

Ondertussen werd er met man en macht gewerkt aan informatie en ondertiteling over de nieuwe btw-circulaire voor reisbureaus. Samen met VAT Square en enkele mensen uit de sector en experten, voorzien we onze leden van:

  • Een inleidende nota over de praktische uitwerking van de circulaire, inclusief nuttige bijlagen zoals o.a. een lijst van uitzonderingsgebieden, btw-tarieven, belangrijke toelichtingen, nota over de boekhoudstromen
  • Een infosessie in samenwerking met VAT Square.
    De presentatieslides van deze infosessie
  • Een modeldocument ‘Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlener-Afnemer’
    In het kader van de samenwerking tussen 2 partijen is een degelijke samenwerkingsovereenkomst onontbeerlijk. Dit modeldocument bevat de nodige standaardartikelen zodanig de overeenkomst wettelijk conform is en de belangrijkste items die noodzakelijk zijn volgens de nieuwe btw circulaire. De opgenomen artikelen kunnen weliswaar op eigen initiatief verder aangevuld, verwijderd of aangepast worden naargelang de onderhandelingen tussen beide partijen.
  • In de komende weken volgen er nog opleidingen i.s.m. VAT Square waar een heropfrissing van de reisbureauregeling is voorzien en aansluitend een update omtrent de nieuwe btw-circulaire.

Dit alles wordt binnenkort aangevuld met Q&A’s die steeds te raadplegen zullen zijn via onze website.

Schoolreizen

Met het oog op de Krokusvakantie hebben VVR en UNIZO in een gezamenlijk schrijven aan het Kabinet Onderwijs van Minister Weyts gevraagd snel duidelijkheid te krijgen voor wat betreft het geheel van de “extra muros” activiteiten en dus bijgevolg ook de schoolreizen. Met de verwachting dat de piek betreffende de huidige Omikron-golf tegen eind januari zou bereikt zijn hebben we dan ook gevraagd snel duidelijkheid te krijgen voor alle actoren en aangedrongen op het afschaffen van deze beperkingen.

Travel Task Force

Voorafgaand aan het adviescomité van 21 januari waren we aanwezig tijdens de maandelijks vergadering van de Travel Task Force, waarin de sectoren, Professor Molenberghs en verschillende overheidsdiensten samen overleggen betreffende de huidige pandemische situatie. Wij hebben, in lijn met de brief aan het Kabinet Weyts aangedrongen op een federaal besluit betreffende de schoolreizen. De hele sector dringt eveneens aan op nog meer duidelijkheid van de maatregelen die aan de Belgische burgers worden opgelegd binnen het kader van het plannen van hun reizen (Pasen en zomer). Eén ding is echter zeker, reizen is niet langer de zondebok. De piek van de Omikron-variant zou einde van deze maand moeten bereikt zijn en men hoopt dat we dan langzaam maar zeker naar rustiger vaarwater gaan zodat de lente en de zomer toch normaler zouden moeten verlopen. Dat ervaren we als hoopvol!

CERTA – Certified Travel Agent

Begin januari werden we samen met UPAV uitgenodigd om het CERTA-label (Certified Travel Agent) voor te stellen aan Minister Clarinval, Staatsecretaris De Bleeker en andere overheidsinstanties naar aanleiding van een verzoek van een aantal sectoren om een politiek gesteund label te verkrijgen. Wij hadden het geluk als voorbeeld te worden genoemd en hopen deze zichtbaarheid te kunnen gebruiken om hun steun voor een bredere communicatie te verkrijgen. Dit is een van de vlaggenschipprojecten die de Belgian Travel Academy heeft toevertrouwd aan de Belgian Travel Confederation om er een nationaal karakter aan te geven. Wij zijn blij met deze steun van een minister die ons al sinds het begin van de crisis steunt en wij zijn ervan overtuigd dat zo’n nationaal label onze sector nog meer zichtbaarheid zal geven.

En verder:

– Een APJC-meeting van IATA in verband met de Local Financial Criteria
– We informeerden onze leden op de deadlines voor wat betreft het Tegoedbonnenfonds.
Op 31 januari moesten alle terugbetalingen uitgevoerd zijn en tegen uiterlijk 1 maart moet er een volledig overzicht van deze terugbetalingen overgemaakt worden aan de Belgische Staat.

Interesse in lidmaatschap of sta je in de startblokken om een reisonderneming te starten? Contacteer ons vrijblijvend via info@vvr.be.


 


2 februari 2022