Home > E-Vram

E-Vram

Onder deze rubriek vind je de artikels die verschenen zijn in onze E-Vram of D-Evram

Vlaams beschermingsmechanisme 11

Het Vlaams beschermingsmechanisme is opnieuw mogelijk voor ondernemers in onder andere de reissector en evenementensector …. De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019 met een maximum van € 11.250 tot € 60.000. De start voor indieningsperiode van het Vlaams beschermings-mechanisme 11 is voorzien vanaf midden februari. Lees verder meer info over aanvraagprocedure en de voorwaarden.

Minister Clarinval verlengt de mogelijkheden tot uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen voor de zelfstandigen getroffen door de crisis

Minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze omzendbrief voorziet de verlenging van de betalings- en uitstelfaciliteiten voor de sociale bijdragen, enkel voor de zelfstandigen die nog zwaar getroffen worden door de Covid-19-crisis. Daarnaast zullen zij een verlaging kunnen aanvragen van het bedrag van hun voorlopige sociale bijdragen voor heel 2022. Lees het volledige persbericht van de minister in het artikel.

Afschaffing van verminderingsdrempels sociale bijdragen

Op 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen afgeschaft. Als zelfstandige kan je voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van je geraamde inkomsten. Bij je aanvraag tot vermindering moet je wel een verantwoording geven. Meer info in het artikel.

Loonschalen 2022

Zoals elk jaar plaatsen we de loonschalen voor het paritair comité 200 online op onze website (.pdf). Loonschaal I Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2022 en omvat de indexering met coëfficiënt 1,0358. Het is van toepassing tijdens het eerste jaar van tewerkstelling in de onderneming. Loonschaal II Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2022 en omvat de indexering met coëfficiënt 1.0358. Het is van toepassing vanaf het tweede jaar van tewerkstelling in de onderneming. Jongeren Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2022. Het omvat de indexering met coëfficiënt 1,0358. Om de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen wordt een specifiek jongerenbarema voorzien voor de volgende bedienden (lees verder in bijlage). Studenten Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2022. Het omvat de indexering met coëfficiënt 1,0358. Klik door voor de downloads.

Contentkalender 2022

Net zoals vorig jaar geven we jullie de Contentkalender voor dit jaar mee. Deze eerste versie geeft een overzicht van de interessante sociale media dagen van januari tot en met juni. Plan ze in in jouw eigen agenda en bekijk wat haalbaar is binnen je (online) marketingplan. De downloadlink kan je terug vinden in dit artikel.

We nemen te vroeg afscheid van Maria Heirman

Begin dit jaar moesten we plots afscheid nemen van Maria Heirman. Velen onder jullie vernamen het nieuws reeds via de sociale media kanalen maar via deze weg willen we toch zoveel mogelijk collega’s op de hoogte brengen. Maria was een zeer graag geziene reisagente. Niet alleen om wie ze was als persoon maar ook omdat ze uitblonk in haar vak en je met een gerust hart jouw onderneming in haar ervaren handen kon overlaten. Ze stond altijd klaar om bij te springen waar nodig. Maria’s familie vroeg om onderstaand kaartje te delen.

In memoriam: Mario Bevacqua

Op 2 januari 2022 overleed in Catania één der grootste figuren van de Europese reiswereld: Mario Bevacqua. Mario werd geboren op 18 september 1946 in Catania en studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit van Catania en behaalde later een master in economie met specialiteit toerisme in Rome. Hij stichtte begin de jaren zeventig zijn reisbureau, Trimondo Viaggi en was een pionier wat betreft het inkomend toerisme naar Sicilië. In november 2010 werd hij verkozen tot voorzitter van UFTAA (wereldfederatie van reisbureauverenigingen) en bekleedde die functie drie jaar. Daarna bleef hij vrijwel onafgebroken bestuurder.

Toptips om jou te helpen succesvol te zijn in het nieuwe jaar

Toptips om jou te helpen succesvol te zijn in het nieuwe jaar Ondanks de steeds veranderende omstandigheden van de COVID-19-pandemie, blijft ondernemerschap floreren. Volgens een recente publicatie (november 2021) van Statistiek Vlaanderen is het aantal ondernemingen in 2020 gestegen met bijna 5%. Het Vlaamse Gewest blijft daarbij de koploper met in 2020 bijna 647.000 ondernemingen. Het Waalse Gewest telt bijna 270.000 ondernemingen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest iets minder dan 113.000. Wat betekent dit voor jou? Er is nooit een beter moment geweest om een nieuw bedrijf te starten of de volgende stap in je carrière te zetten. Daarom hebben we 14 handige tips verzameld om je te helpen succesvol te zijn in 2022.