De Gedragscode voor reisbureaus: Verhoogde consumentenbescherming bij het boeken van een reis

Om de belangen van consumenten te beschermen en ervoor te zorgen dat ze met vertrouwen hun reis kunnen boeken, hebben de belangrijkste beroepsorganisaties uit de Belgische reissector begin dit jaar de Gedragscode voor reisbureaus ondertekend. Deze code bevat herinnert in de eerste plaats aan de wettelijke verplichtingen van reisbureaus.

In deze blog gaan we dieper in op de Gedragscode voor reisbureaus en hoe deze de consumenten beter beschermt bij het aangaan van een reisovereenkomst.

Wie kan zich houden aan de Gedragscode voor reisbureaus?

Op 9 februari 2023 hebben de voornaamste beroepsorganisaties uit de Belgische reissector de Gedragscode voor reisbureaus ondertekend. Deze organisaties omvatten:

 • Belgian Travel Confederation (BTC)
 • Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA)
 • Union Professionnelle des Agences de Voyage (UPAV)
 • Vlaamse Associatie van Reisagenten (VLARA)
 • Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR)

Het is belangrijk op te merken dat de ondertekening door deze beroepsorganisaties symbolisch is en dat geïnteresseerde reisbureaus individueel kunnen toetreden tot de Gedragscode door een toetredingsformulier in te vullen.

Wat staat er in de Gedragscode voor reisbureaus?

De Gedragscode voor reisbureaus herinnert in de eerste plaats aan de wettelijke verplichtingen waaraan reisbureaus moeten voldoen. Hieronder vallen onder andere:

 • De Wet Pakketreizen
 • Europese verordeningen over passagiersrechten en internationale verdragen over het vervoer van personen

Naast deze wettelijke verplichtingen bevat de Gedragscode specifieke verplichtingen die verder gaan dan de strikt wettelijke bepalingen, zoals:

 1. Het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Het naleven van de algemene verkoopvoorwaarden opgesteld door de Geschillencommissie Reizen, in overeenstemming met de reiswetgeving.
 3. Het aanvaarden van een verzoeningsprocedure bij de Geschillencommissie Reizen indien de klant daarom verzoekt. Deze procedure biedt een snelle en goedkope manier om geschillen tussen het reisbureau en de klant op te lossen in een zo vroeg mogelijk stadium en in der minne.
 4. Het verstrekken van transparante contactgegevens van de klant aan de reisorganisator en/of reisdienstverlener, voor het geval direct contact noodzakelijk is.
 5. Het verstrekken van transparante informatie aan de klant over de identiteit van het reisbureau, evenals de contactgegevens van de reisorganisator en/of reisdienstverlener.
 6. Het hanteren van bindende termijnen om terugbetalingen van de reisorganisator en/of reisdienstverlener door te storten naar de klant.
 7. Het expliciet verbieden van weigeringen of belemmeringen van terugbetalingsverzoeken van klanten op basis van het feit dat de oorspronkelijke boeking via een doorverkoper of tussenpersoon is verricht.
 8. Het expliciet verbieden van het opleggen van een terugbetaling in de vorm van een voucher of creditnota aan de klant, en het aanbieden van andere passende vormen van terugbetaling.

Naleving van de Gedragscode voor reisbureaus

Door de Gedragscode te ondertekenen, erkennen en verbinden reisbureaus zich ertoe om de wettelijke verplichtingen en specifieke verplichtingen correct toe te passen, voor zover deze op hen van toepassing zijn. Het doel is om klanten de best mogelijke service te bieden door producten aan te bieden die het beste aan hun verwachtingen voldoen. Deze gedragscode is van toepassing op werknemers en agenten van het reisbureau.

Gevolgen van niet-naleving van de Gedragscode voor reisbureaus

Inbreuken op de bepalingen van de Gedragscode kunnen worden beschouwd als oneerlijke handelspraktijken, waarvoor de Economische Inspectie sanctionerend kan optreden. Het is daarom van cruciaal belang dat reisbureaus zich houden aan de Gedragscode om een eerlijke en betrouwbare dienstverlening aan klanten te waarborgen.

De Gedragscode voor reisbureaus, een voortdurend verbeterend initiatief

De ondertekenende beroepsorganisaties evalueren jaarlijks de Gedragscode en de toepassing ervan. Ze nodigen de FOD Economie uit om deel te nemen aan deze evaluatie, waardoor dit initiatief continu verbeterd kan worden om de belangen van consumenten bij het boeken van een reis nog beter te beschermen. Door te streven naar transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, kunnen reisbureaus gezamenlijk bijdragen aan een positieve reiservaring voor iedere klant.

Alle info, de gedragscode en het intekenformulier vind je terug op de website van FOD Economie. Stuur als VVR-lid het ondertekende document terug naar het VVR-secretariaat: info@vvr.be


19 juli 2023