M-EAT & GREET

We zijn gestart met het stapsgewijs uitvoeren van ons actieplan dat volgt op het beleidsplan dat werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van juni jongstleden.
Een van de actiepunten was een nauwer en frequenter contact met onze leden door middel van een maandelijkse regionale meeting.
VVR zal tien zulke meetings organiseren, dit wil zeggen dat iedere provincie tweemaal per jaar zal aangedaan worden.
We spreken telkens af met een kleine groep van onze leden (maximaal 12 deelnemers per keer) en met een delegatie van het VVR-team.
Voor VVR zullen Anke en Koen steeds aanwezig zijn. Fien, Laure en Bart wisselen telkens af.
De provincie Antwerpen beet op dinsdag 18 juli de spits af.

Voor meer info en foto’s verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van donderdag 27 juli.

banner_550_220