Nieuwe Calamiteitenverzekering voor VVR-leden

Leden van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw kunnen sinds 1 juli 2023 inschrijven op de nieuwe calamiteitenverzekering via de VVRO.

Deze verzekering beschermt uw reisonderneming tegen calamiteiten zoals deze in de Wet Betreffende de Verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangementen en Reisdiensten (Pakketreizenwet – PRW) omschreven zijn. Zij dekt dus in tegenstelling tot andere groepspolissen uw schade die voortvloeit uit de bijkomende risico’s die de bovenstaande wet u als organisator oplegt.

Deze vernieuwde polis werd samen met Circles Group en een groep experten uitgewerkt om ervoor te zorgen dat uw onderneming een nog betere dekking geniet in het mogelijke geval van een calamiteit. Deze nieuwe polis loopt van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Nadien zal de polis Calamiteiten ook de kalenderjaren volgen en lopen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

3 formules

Formule Brons: basis Pakketreizenwet

Formule Zilver: basis Pakketreizenwet met uitbreiding “Non-conformiteit”

Formule Goud: vanaf 2024. specifiek voor belangrijke dossiers met een mogelijke schade boven 50.000 Euro. Bent u geïnteresseerd in de goud-formule, stap dan alvast in via de Zilver-formule voor de periode 01.07.2023 tot en met 31.12.2023.

Wens je aan te sluiten tot de collectieve verzekering Calamiteiten?
Contacteer dan het VVRO secretariaat via 050/25.00.60 of info@vvrovzw.be


24 juli 2023