Open brief van de VVR aan de Minister van Binnenlandse Zaken – 2 mei 2016

Mijnheer de Minister,

Sta ons vooreerst toe U te feliciteren met de wijze waarop U één van de grootste crisissen die ons land de voorbije decennia heeft meegemaakt hebt benaderd.

Maar toch moeten wij Uw bijzondere aandacht vragen voor een probleem waar onze beroepsvereniging de tolk wil zijn van zowel de overgrote meerderheid van de Vlaamse reisorganisatoren en reisbemiddelaars als van de Vlaamse reiziger.

Sedert de weder opstart van Brussel Nationaal volgen wij met grote bezorgdheid  de wijze waarop bepaalde diensten, inzonderheid de luchtvaartpolitie, de veiligheidsmaatregelen toepassen.

Het verplaatsen van het veiligheidsrisico van binnen de luchthaven naar de stoep van de luchthaven heeft totaal geen zin en stelt de opeengepakte reizigers die zich verdringen voor de toegang niet alleen bloot aan nutteloze wachttijden en de weersomstandigheden maar ook aan een enorm risico.

Wij verzoeken u dan ook de nodige maatregelen te treffen opdat de bagagecontrole plaats vindt waar zij hoort – met name tussen de check-in en het laden van het vliegtuig –  en dat de controle aan de toegang van de luchthaven zich beperkt tot het toelaten van personen die over een geldig vliegtuigticket beschikken. Dit moet de wachttijden aanzienlijk verminderen zonder de veiligheid aan te tasten.

Indien dit niet op korte termijn wordt gerealiseerd vrezen wij onherstelbare schade voor de Nationale luchthaven, de reissector en de reizigers.

Met de meeste hoogachting.

Antoon Van Eeckhout, Voorzitter
Bart De Baere, Secretaris generaal

 

De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) is de belangrijkste beroepsvereniging van de reissector in België met meer dan 600 leden