Persbericht: Maretours legt de boeken neer, de reiziger is en blijft beschermd

Maretours legt de boeken neer, de reiziger is en blijft beschermd

Brugge, 29 oktober 2018. Vandaag ontvingen we officieel het bericht dat Maretours het faillissement heeft aangevraagd. De handelsrechtbank in Leuven heeft dit dan ook uitgesproken. Hiermee verdwijnt er een monument uit de Belgische reisindustrie. De klanten zijn en blijven echter beschermd.

De klanten blijven beschermd

Zowel onder de oude reiscontractenwet als onder de nieuwe pakketreizenwet (Wet betreffende de Verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangementen en Reisdiensten) zijn en blijven de reizigers beschermd. Dit in tegenstelling tot de recente faillissementen in de luchtvaartsector.

Binnen de reissector bestaat er in de eerste plaats de uitvoeringsplicht. Eens er een reiscontract bestaat dat via de reisagent werd afgesloten bij een organisator is deze organisator verplicht de reis uit te voeren. Wat getroffen reizigers wel dienen te weten is dat de organisator op dat ogenblik het saldo rechtstreeks bij hen zal innen. Hij/zij zal hiervoor met de reizigers contact opnemen en zo de goede uitvoering van de reis kunnen verzekeren. De saldi alsnog storten op andere rekeningen dan deze van de betrokken organisator zal dan ook als nietig gezien worden.

Daarenboven zijn erkende reisbedrijven (reisagenten en touroperators) wettelijk gehouden zich te verzekeren tegen insolventie. Deze verzekering zal ervoor zorgen dat bij een faillissement de reiziger, die in het slechtste geval zijn reis in het water ziet vallen, hij/zij wel vergoed worden zodat er financieel geen schade is.

Reizigers dienen zich bij de betrokken verzekeraar aan te melden. Deze heeft daartoe een specifieke link op zijn website.