Visie

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus – VVR is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 8 oktober 1975 op initiatief van Antoon Van Eeckhout en erkend door de ministers van toerisme, cultuur, verkeer en middenstand. Leer over onze visie en pijlers waarop wij onze werking en dienstverlening baseren.

5-VVR-pijlers

Deze werden vastgelegd in onze Beleidsnota.

Wij bieden een ruim aanbod aan dienstverleningen aan die steeds tot een van onze 5 pijlers behoren.

1. Eigen werking, Interne structuur, Ledenwerking en Betrokkenheid

Binnen deze pijler hebben wij recent grote investeringen gedaan om het secretariaat vlotter te doen werken. Zo zijn wij eind 2018 verhuisd naar modernere kantoren in de Koningin Astridlaan 29 te Brugge. We werken in een volledige cloud omgeving zodat wij steeds en overal toegang hebben tot onze systemen.

Binnen onze structuur houden wij tweemaandelijks een vergadering Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur. Met het team houden we 2x per jaar een brainstorm om het overzicht te behouden in onze werking.

2. Professionaliseren, Informeren, Adviseren en Communiceren

Vanuit VVR zetten wij sterk in op deze pijler.

We communiceren met onze leden via het leden-portaal op deze website. We publiceren een drie-maandelijks vakblad ‘De Hoogvlieger’, om de twee weken versturen we onze nieuwsbrief ‘E-Vram’ en we zijn actief op verschillende sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Via onze regionale meetings, workshops en twee-jaarlijkscongres blijven wij op de hoogte over wat reilt en zeilt bij onze leden, we sturen bij, bieden oplossingen en advies waar nodig en brengen de sector samen.

Dankzij onze erkenningen bij de kmo-portefeuille en Syntra Vlaanderen kunnen we een grote waaier aan opleidingen aanbieden zoals Pakketreizenwet, GDPR, Sales, Leadership, enz.

3. Inspireren, Stimuleren en Innoveren

Ook de derde pijler sluit zeer nauw aan bij de tweede.

Op het vlak van innoveren zijn we steeds aan het uitkijken en bezig met het ontwikkelen van nieuwe tools die de werking van onze sector kunnen verbeteren. Zo kunnen onze leden bijvoorbeeld intekenen voor ‘Pay by Mail’ een online betalingssysteem ontwikkelt in samenwerking met KBC en EMS.

In samenwerking met Hogeschool Howest ontwikkelden we het #DIGIT-project dat digitale praktische oplossingen aanbiedt voor de reisbureaus zonder al te grote investeringen te moeten doen.

Binnen onze website bieden we onze leden een portaal aan met een brede waaier aan praktische en juridische documenten, een kapstokkenkalender, informatieve pagina’s naargelang de actualiteit, enz.

4. Imago, Wegen op Beleidsbeslissingen

De VVR is als rechtspersoon of via haar bestuurders en/of adviseurs, vertegenwoordigd in of heeft allianties met:

De VVR bezit internationale erkenning als werkend lid van de UFTAA (United Federation of Travel Agents Associations). Door dit lidmaatschap vertegenwoordigt de VVR exclusief de ganse Belgische reisbureausector op mondiaal vlak.

5. Duurzaamheid

Binnen het kader van duurzaamheid hebben wij geïnvesteerd in een papierloze manier van werken via een volledig cloud systeem.

Ook ons vakblad ‘De Hoogvlieger’ wordt gedrukt op ecologisch papier met idem inkt.

We denken met de sector na hoe we de ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Via onze leden proberen we reizigers bewust te maken van zaken zoals het massatoerisme.

Organisaties zoals ECPAT krijgen ook onze volle steun.

Met onze campagne #ReisGerust willen we niet alleen de reizigers maar ook de sector bewust maken van het belang van onze sector en de VVR pijlers.