Reisonderneming opstarten

Starten met een reisbureau? Of liever als reisorganisator of touroperator?

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus helpt u met het opstarten van uw reisonderneming.

De vergunningsplicht voor reisbureaus in Vlaanderen, in Wallonië en in het Duitstalig landsgedeelte (niet in Brussel) werden respectievelijk per 1 januari 2014, 1 januari 2018 en 1 juli 2014 afgeschaft. De federale wetgeving (Pakketreizenwet, Wetboek Economisch Recht) blijft echter onverdeeld geldig.

Dit houdt in dat eenieder die geregeld reisovereenkomsten aan de consument aanbiedt in het bezit moet zijn van de wettelijk verplichte insolventieverzekering en de er aan gekoppelde verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Hebt u plannen om een reisbureau te starten?

Neem dan contact met ons op via
– telefoonnummer 050/25.00.60
– e-mail info@vvr.be