Home > administratie

administratie

Nieuwe regels voor ziekte tijdens de vakantie

Vanaf 2024 kan een medewerker ziektedagen tijdens de vakantieperiode later in het jaar opnemen. Als werkgever zet je de dagen vakantie dan om naar ziektedagen en betaal je gewaarborgd loon. Hier lees je alle voorwaarden en modaliteiten.