Home > Unizo

Unizo

Dag van de ondernemer – 18/11/2022

Wat jullie vandaag ondernemen, heeft een grote impact op morgen. Daarom willen we iedereen bedanken die elke dag op zoek gaat naar innovatie, nieuwe manieren om samen te werken. Want zo dragen jullie elke dag bij aan onze toekomst, en de toekomst van een volgende generatie ondernemers. Vier met ons de Dag van de Ondernemer mee op vrijdag 18 november 2022!

Unizo Gesloten deuren-campagne

Vandaag lanceert UNIZO haar ‘Gesloten deuren-campagne’. Hiermee zet de ondernemersorganisatie winkeliers aan om hun deuren fysiek niet (meer) open te laten staan. Voor de consument moet het duidelijk zijn dat een gesloten deur niet wil zeggen dat de winkel gesloten is.

Stel je kandidaat voor de WOMED Award 2022

Markant vzw, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bekronen vrouwelijk ondernemerstalent. Elk jaar reiken we de WOMED Award uit aan de Onderneemster én de Belofte van het Jaar. Stel je kandidaat of nomineer jouw kandidaat. Je vindt alle info in dit artikel.

Compensatie jaarlijkse vakantie voor 2022

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona werden ook in 2021 gelijkgesteld met de effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als vakantiedagen (in 2022). Werknemers hebben dus recht op jaarlijkse vakantie en op het daarbij horende enkel en dubbel vakantiegeld in 2022 ook al waren ze vorig jaar gedurende langere periodes tijdelijk werkloos. Bij bedienden zal de individuele werkgever zelf een compensatie krijgen, terwijl voor het stelsel van de arbeiders de RJV de gelijkstelling financiert. Om deze bijkomende kosten te dekken verkrijgt de RJV een toelage.