Home > juli 2017

M-EAT & GREET

We zijn gestart met het stapsgewijs uitvoeren van ons actieplan dat volgt op het beleidsplan dat werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van juni jongstleden. Een van de actiepunten was een nauwer en frequenter contact met onze leden door middel van een maandelijkse regionale meeting. VVR zal tien zulke meetings organiseren, dit wil zeggen dat […]