Mobilisatiebericht van de Marokkaanse toeristische sector