19 januari: opleiding btw in de reissector en pakketreizenwet cover