Home > Ondersteuningsmaatregel

Ondersteuningsmaatregel

VLAIO – Overbruggingslening

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten om ondernemingen te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau.

Hoeveel mag cybersecurity je kosten?

Cybersecurity is voor ondernemingen vandaag net zo onmisbaar geworden als veiligheidsgordels in een auto. Een sterk cybersecuritybeleid wekt ook vertrouwen op bij klanten en leveranciers. Het zorgt voor businesscontinuïteit en risicomanagement en geeft je onderneming veerkracht en een professionele uitstraling. Onmisbaar voor een toekomstgerichte onderneming.

Terugvordering overbruggingsrecht: amnestie maart, april en mei 2020

Er werd recent beslist door de overheid om amnestie te verlenen voor de maanden maart, april en mei 2020, omwille van onduidelijkheid over de interpretatie van ‘gezinslast’. Bijgevolg wordt de terugvordering van het gedeelte ‘gezinslast’ voor deze drie maanden kwijtgescholden. Lees zeker verder in dit artikel.

Vraag tot 22 mei je KMO-groeisubsidie aan

Heb je ambitieuze groeiplannen binnen het thema digitalisering, innovatie, internationalisering of duurzaam en circulair ondernemen? Vraag nu je kmo-groeisubsidie aan en doe dit uiterlijk op 22 mei.

Vraag tot 22 mei je KMO-groeisubsidie aan

Heb je ambitieuze groeiplannen binnen het thema digitalisering, innovatie, internationalisering of duurzaam en circulair ondernemen? Vraag nu je kmo-groeisubsidie aan en doe dit uiterlijk op 22 mei.

VLAIO ondersteunt voor cybersecurity verbeteringstrajecten

Steeds meer ondernemingen worden slachtoffer van een cyberaanval. Investeren in cyberveiligheid is dan ook enorm belangrijk in een economie en samenleving die razendsnel digitaliseert. De cybersecurity verbetertrajecten van VLAIO ondersteunen kmo’s en maatwerkbedrijven in Vlaanderen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid.

Vernieuwde Overbruggingslening

De overbruggingslening is sinds februari 2022 bij VLAIO beschikbaar voor Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben. De overbruggingslening werd op 10 oktober 2022 uitgebreid: kmo’s konden vanaf dan tot 750.000 euro ontlenen onder deze maatregel. Nu wordt het maximumplafond verder opgetrokken tot 2 miljoen euro, meer dan een verdubbeling van het huidige plafond.