Ondersteuningsmaatregel

Phoenix.brussels – Nieuwe tewerkstellingspremie voor werkgevers

De Brusselse regering heeft een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in het leven geroepen : phoenix.brussels. Deze premie moet werkgevers helpen om nieuwe medewerkers aan te werven. Werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis, zullen daarvoor financiële steun krijgen.